Caritas Archidiecezji Białostockiej Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Potrzebującym
KRS 0000269579
banner-na-strone-po-zmianie-fotki-1-v2
banner-na-strone-po-zmianie-fotki-1-v2

Zarząd

Caritas jest odrębnym, w pełni autonomicznym podmiotem prawa kościelnego i cywilnego, działającym na mocy własnego statutu. Oficjalnie na czele diecezjalnych Caritas stoi właściwy biskup-ordynariusz, w praktyce jednak, zasadniczy ciężar zadań na szczeblu diecezjalnym spoczywa na działającym w jego imieniu dyrektorze Caritas. Funkcję dyrektora Caritas Archidiecezji Białostockiej od lipca 2015 r. pełni ksiądz Adam Kozikowski, jego zastępcami są ks. Grzegorz Boraczewski, ks. Jerzy Sęczek i p. Michał Gaweł.