109 Dzień Migranta i Uchodźcy

24 września, w niedzielę, obchodziliśmy 109 Dzień Migranta i Uchodźcy. Był to szczególny czas w ramach, którego Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Białostockiej miało okazje do podsumowania działań pomocowych niesionych osobom w kryzysie uchodźczym.

Świętowanie rozpoczęło się 22 września, gdzie wraz z XI LO im. rotmistrza Witolda Pileckiego zorganizowaliśmy spotkanie, w czasie którego mogliśmy wysłuchać występów wielu wspaniałych artystów oraz zaprezentować działania jakie podjęliśmy w ramach pomocy uchodźcom i migrantom.

Na początku wysłuchaliśmy pięknego wykonania dwóch pieśni Czy ja w luzi ne kalyna bula i Oj ne svity Misaczeńku w wykonaniu dr hab. Marty Wróblewskiej przy akompaniamencie p. Karola Szmuksty. Następnie ks. Jerzy Sęczek, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej  oraz Urszula Wardzińska, kierownik Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom przywitali zgromadzonych gości, a wśród nich Abp. Józefa Guzdka, Metropolity Białostockiego, ks. Andrzej Zalewskiego, proboszcza parafii Grekokatolickiej w Białymstoku, p. Katarzynę Łukaszewicz i p. Agnieszkę Królikowską z Działu Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Na uroczystościach nie mógł być obecny p. Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego, ale wystosował list gratulacyjny do zgromadzonych osób w związku z Dniem Migrantów i Uchodźców.

W dalszej części spotkania obejrzeliśmy film o działalności Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Białostockiej, który jest jednym z 28 Centrum, prowadzonych przez Caritas na terenie całej Polski.

Następnie słowo skierował do uczestników Abp Józef Guzdek, który przypomniał zgromadzonym przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie, podkreślił istotę pomocy drugiemu człowiekowi na miarę naszych możliwości, w taki sposób, w jaki my sami byśmy chcieli, aby nam została udzielone wsparcie. „Miarą ludzkiego serca, jego szlachetności, jest wrażliwość na potrzeby drugiego, bez względu na jego pochodzenie, religię, kolor skóry, bo to jest CZŁOWIEK” – zaznaczył Abp Guzdek. Wspomniał o wielkim sercu Polaków, którzy otworzyli swoje domy w chwili wybuchu wojny na Ukrainie, na wzór Miłosiernego Samarytanina i z wielkim zaangażowaniem włączyli się w pomoc tym, którzy uciekali przed tragedią wojny. Arcybiskup podziękował zgromadzonej młodzieży za wrażliwość serca i gotowość dzielenia się dobrem, które wraca do tego, który tym dobrem się dzieli. Również podziękował Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom za wsparcie, ale również życzył sił do dalszego niesienia pomocy. Uchodźcom z Ukrainy życzył, aby wojna się skończyła, bo „wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”.

Po części oficjalnej przeszliśmy do części artystycznej, w której mogliśmy usłyszeć Chór Integracyjny działający przy Centrum. Wykonali dla nas pieśni w języku ukraińskim, jak i pieśni w języku polskim. Pomiędzy utworami świadectwo o rozpoczęciu wojny, ale i przybyciu do Polski opowiedzieli zgromadzonym niektórzy z beneficjantów Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Mogliśmy również zobacz piękny taniec oraz układ gimnastyczny.

Na wszystkich uczestników świętowania czekał przygotowany poczęstunek.

Kolejnym punktem naszego świętowania była Liturgia w parafii Grekokatolickiej przy ul Sybiraków, która odbyła się 24 września o godz. 12:30. Przewodniczył jej ks. proboszcz Andrzej Zalewski wraz z ks. Jerzym Sęczkiem.

Dziękujemy wszystkim, którzy w tym czasie wraz z nami świętowali 109 Dzień Migranta i Uchodźcy. W sposób szczególnie dziękujemy XI LO im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, p. dyrektorowi Andrzejowi Rybnikowi, p. katechetce Jolancie Sienkiewicz oraz Szkolnemu Kołu Caritas.

 

keyboard_arrow_up
Skip to content