Przekaż 1,5 %
podatku

Wystarczy w rozliczeniu podatkowym podać nr
KRS 0000269579 oraz nazwę OPP: Caritas Potrzebującym lub wpłać darowiznę na konto 

Caritas potrzebującym

Prowadząc dziesiątki placówek oraz organizując liczne akcje charytatywne pomagamy:

  • dzieciom i rodzinom wielodzietnym
  • osobom ubogim i bezdomnym
  • niepełnosprawnym,
  • chorym, starszym i samotnym
  • uzależnionym – młodzieży i dorosłym
  • kobietom oczekującym na urodzenia dziecka i samotnym matkom
  • osobom bezrobotnym i wykluczonym społecznie
  • ofiarom wojen i kataklizmów
keyboard_arrow_up
Skip to content