APEL WOJEWODY PODLASKIEGO

Utrzymująca się sytuacja epidemiczna spowodowana rozprzestrzenianiem się choroby
wywołanej wirusem SARS-CoV-2 spowodowała podjęcie działań mających na celu
zabezpieczania opieki medycznej osobom chorym na COVID-19. Jednym z tych działań jest
tworzenie szpitali tymczasowych. W trosce o zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa podlaskiego ww. szpitale powstają w Białymstoku. Wojewoda Podlaski PILNIE poszukuje
osób gotowych do podjęcia pracy w organizowanych w Białymstoku szpitalach tymczasowych oraz podmiotach leczniczych dedykowanych dla pacjentów chorych na COVID-19, przede wszystkim z wykształceniem medycznym i doświadczeniem zawodowym w podmiotach leczniczych systemu ochrony zdrowia.

APEL DO POBRANIA -> APEL WOJEWODY PODLASKIEGO – załącznik do pisma

 

keyboard_arrow_up
Skip to content