BUDUJEMY SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ W ŚWIETLICY W KUŹNICY

Caritas Archidiecezji Białostockiej w partnerstwie z Gminą Kuźnica realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Budujemy swoją przyszłość w świetlicy w Kuźnicy” Dofinansowanie projektu z UE: 112 438, 25 zł

Projekt jest realizowany w okresie 01.07.2017- 30.06.2019 roku .

Biuro projektu mieści się w siedzibie Lidera Projektu – Caritas Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 32.Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji społeczno-wychowawczych oraz poszerzenie oferty wsparcia specjalistycznego rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a w szczególności grupy 20 dzieci (9K i 11M) pochodzących z rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi oraz ich rodziców (14K – i 6M) objętych wsparciem placówki wsparcia dziennego z terenu Gminy Kuźnica do 30 czerwca 2019 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

1. Projekt dotyczy działań z zakresu wsparcia funkcjonowania świetlicy środowiskowej placówki wsparcia dziennego. W ramach projektu zostanie poszerzona oferta wsparcia skierowana do dzieci obecnie korzystających ze wsparcia oraz zostaną utworzone nowe miejsca dla grupy 5 dzieci. W ramach projektu zostaną wdrożone także działania służące wspieraniu rodzin w rozwoju i samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych oraz rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych poprzez warsztaty dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci korzystających ze wsparcia w świetlicy.
2. Obszary wsparcia:
a. Wsparcie dla rodziców oraz opiekunów poprzez warsztaty, w których weźmie udział 20 osobowa grupa (14K i 6M).
b. Wsparcie dla 20 osobowej grupy dzieci ( 9K i 11M) korzystających lub mających rozpocząć korzystanie ze wsparcia placówki wsparcia dziennego:
– Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:
• Zajęcia z j. angielskiego;
• Zajęcia „Matematyka – umysłu gimnastyka”
– Zajęcia sportowe;
– Zajęcia korekcyjne;
– Terapia psychospołeczna przez teatr.

Biuro Lidera projektu:

Caritas Archidiecezji Białostockiej
u. Warszawska 32
15-077 Białystok
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00, nr tel. 85 651 9008.

keyboard_arrow_up
Skip to content