Chcę pomóc

Wszystkich tych, którzy chcą wspierać dzieła Caritas, zachęcamy do przekazania darowizny:

  • przelewem on-line TUTAJ (płatność w systemie PayU)
  • poprzez wpłatę tradycyjną na nasze konto:

Bank PKO SA 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527
Caritas Archidiecezji Białostockiej,
ul.Warszawska 32, 15-077 Białystok

  • Można również dokonać wpłaty bezpośrednio w sekretariacie Caritas 

Caritas Archidiecezji Białostockiej ul. Warszawska 32 w Białymstoku w godz. 8:00-15:00.

Na podstawie art. 55 ust. 7 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 89.29.154 z dnia 23 maja 1989 r. z późn. zm.) możliwe jest odliczenie od podstawy opodatkowania darowizny na rzecz Kościoła Katolickiego (kościelnych osób prawnych, np. Caritas) w pełnej wysokości – bez uwzględnienia limitów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem przekazania darowizny na kościelne cele charytatywno-opiekuńcze za pokwitowaniem.

  • wsparcie rzeczowe

Wszelkie darowizny rzeczowe można przekazać kontaktując się z biurem Caritas, tel. 85 651 90 08 lub Centrum Pomocy Samarytanin (tu: przeniesienie na stronę placówki Centrum Pomocy Samarytanin), tel. 85 722 25 21 przy ul. Kolejowej 26 A w Białymstoku.

Na każdy rodzaj wsparcia liczymy i za każdą ofiarowaną pomoc dziękujemy.

keyboard_arrow_up
Skip to content