Dobra jest więcej – rozwój wolontariatu w Caritas Archidiecezji Białostockiej

Caritas Archidiecezji Białostockiej w roku bieżącym przystąpił do konkursu w ramach działań w projekcie WOW w NGO we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności w Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

W związku z tym od 20 września 2023 r. realizujemy projekt pn. Dobra jest więcej – rozwój wolontariatu w Caritas Archidiecezji Białostockiej w ramach programu „Korpus Solidarności – Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018–2030WOW w NGO edycja 2023”.

Podstawowym celem projektu jest wypracowanie  rozwiązań, które przyczynią się do powstania wolontariatu systematycznego, długoterminowego w naszej Caritas. Projekt skierowany jest do różnych grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. W pierwszym etapie przeprowadzonych zostanie 10 szkoleń podstawowych, w których weźmie udział ok. 250 osób. Szkolenia pod nazwą „Dlaczego warto zostać wolontariuszem” realizowane będą w listopadzie i grudniu 2023 r., a odbywać się będą w szkołach, parafiach i duszpasterstwach akademickich. Następnie wolontariusze będą mogli skorzystać z dalszej oferty szkoleniowej, warsztatowej, wyjazdów studyjnych, spotkań integracyjnych. Wypracowany zostanie zakres świadczeń, zwłaszcza długoterminowych, które będą mogli wykonywać wolontariusze w naszej Caritas.

Ponadto w najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs na minigranty dla grup wolontariuszy, które chciałyby zrealizować własne pomysły i działania na rzecz społeczności lokalnej.

W ciągu najbliższych dni zostaną opublikowane informacje (daty i miejsca) dotyczące szkoleń podstawowych dla wolontariuszy.

Zapraszamy serdecznie do współpracy w ramach projektu, korzystania z naszej oferty szkoleniowej i zaangażowanie się w pracę wolontariacką na rzecz osób potrzebujących w ramach działalności prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Kontakt z ks. Andrzejem Ratkiewiczem Zastępcą Dyrektora Caritas i Koordynatorem wolontariatu pod nr telefonu 605663375 lub drogą emailową: wolontariat.bialystok@caritas.pl

keyboard_arrow_up
Skip to content