Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień Metanoia

Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień Metanoia
Całodobowo

Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień Metanoia jest placówką niosącą pomoc młodzieży uzależnionej od środków odurzających i alkoholu w wieku 13 – 19 lat (w wyjątkowych przypadkach mogą być przyjmowane dzieci i młodzież w innym wieku).

Ośrodek jest placówką całodobową, koedukacyjną, położoną w Puszczy Knyszyńskiej. Podopieczni przyjmowani są po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym przez poradnie odwykowe oraz punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych.

Chociaż leczenie jest dobrowolne, przyjmowane są również osoby z nakazami sądowymi. Program leczenia zmierza w kierunku budowania przez podopiecznych nowej hierarchii wartości, w oparciu o ogólnie przyjęte normy etyczne i naukę Kościoła Katolickiego.

Ważnym elementem leczenia jest poszukiwanie i rozwijanie przez wychowanków własnych zainteresowań. Podopieczni uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach: plastycznych, teatralnych, sportowych, tanecznych.

Program terapeutyczny został przewidziany na okres 12 miesięcy. Terapia opiera się na systemie społeczności terapeutycznej. Placówka prowadzi leczenie somatyczne, terapię indywidualną dla osób uzależnionych, psychoterapię grupową dla osób uzależnionych, psychoterapię grupową dla rodzin osób uzależnionych (na specjalnie organizowanych cyklicznie zjazdach) oraz ergoterapię.

Każdego roku terapię kończy pomyślnie do 6 osób, co stawia placówkę w czołówce ośrodków o największej skuteczności. Pacjenci przyjmowani są z całej Polski.

Metanoia współpracuje z placówkami i indywidualnymi osobami m.in. z: MONAREM w Zaczerlanach, Lasami Państwowymi, Powiatową Komendą Policji w Czarnej Białostockiej a także osobami, które ukończyły już terapię. Ośrodek jest finansowany ze środków NFZ. Jest to jedyny ośrodek terapii uzależnień dla nieletnich na Podlasiu.

keyboard_arrow_up
Skip to content