Kobiety z Podlasia – służba pod przysięgą

Caritas Archidiecezji Białostockiej realizuje zadanie publiczne pt. Kobiety z Podlasia – służba pod przysięgą.

Projekt jest kontynuacją zadań:
„Zachowały się jak trzeba”- kobiety z Małych Ojczyzn na Podlasiu
(Nie)Zapomniane – Kobiety z Podlasia na przystankach Powstania Styczniowego .

Głównym celem spotkań jest rozbudzenie postaw patriotycznych i tradycyjnie polskich wzorców moralnych, upamiętnienie miejsc historycznych wydarzeń oraz popularyzacja historii, kultury i krajobrazu Małych Ojczyzn.

W trakcie projektu zostaną przeprowadzone spotkania historyczne, warsztaty dziennikarskie, warsztaty malarskie, spotkanie międzypokoleniowe oraz wyjazdy regionalne. Zwieńczeniem działań będzie broszura pt. Kobiety z Podlasia – służba pod przysięgą oraz wystawa prac malarskich.

Zajęcia stacjonarne będą odbywały się w budynku przykościelnym parafii pw. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku
(wejście od ul. Leszczynowej).

Termin realizacji zadania: 01.05.2024 r. do 31.12.2024 r.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Województwa Podlaskiego

keyboard_arrow_up
Skip to content