Konkurs dla dzieci biorących udział w programie „Żółty talerz”

Bank Żywności Suwałki – Białystok, w ramach realizacji programu „Żółty Talerz”, zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie, zatytułowanym „Marnowanie żywności to…”.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

 •  konkurs plastyczny (technika dowolna)
 •  konkurs literacki (każda forma literacka)

Konkurs adresowany jest do podopiecznych świetlic oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, biorących udział w Programie „Żółty Talerz”. Termin nadsyłania prac: 24 marca 2017 roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Bank Żywności Suwałki – Białystok, ul. Kowieńska 3/18, 16 – 400 Suwałki.

Wprowadzenie:

Marnując żywność, zanieczyszczamy środowisko naturalne. Marnujemy między innymi wodę i energię. Marnowanie żywności to marnowanie wody. Kilogram wyrzuconej wołowiny oznacza zmarnowanie nawet 30 000 litrów wody, użytych na jej wyprodukowanie.

Marnując żywność, marnujemy również energię. Żeby wyprodukować na przykład mleko, potrzebny jest prąd do zasilania maszyn.

Marnując żywność marnujemy też paliwo. Przecież to mleko musi trafić do sklepów.

 • W Polsce co roku wyrzucamy 9 mln ton jedzenia!
 • Jesteśmy na piątym miejscu państw marnujących jedzenie w Unii Europejskiej.
 • Co roku na świecie wyrzucamy 1,3 mld ton jedzenia.
 • 925 mln ludzi głoduje.

Jedzeniem wyrzucanym w Europie i Ameryce Północnej można byłoby TRZYKROTNIE nakarmić, głodujących na świecie ludzi.

Co robić, aby nie marnować jedzenia?

Zasada 4 P:

 1. Pakuj starannie
 2. Poproś o mniejsze porcje
 3. Podziel się z innymi
 4. Pięć posiłków dziennie

Ogromnie ważna jest wzajemna pomoc. Pojedynczymi gestami świata nie uratujemy, ale możemy uratować świat niejednego człowieka.

Banki Żywności są jedną z organizacji, która odpowiada zarówno na kwestię marnowania żywności, jak i problem głodu. Żywność, która jest wyprodukowana w nadmiarze, i której nie można już sprzedać, gromadzona jest przez Banki Żywności. One rozdają żywność organizacjom, dożywiającym najuboższych. Jedzenie marnuje się nawet w sklepach. Ich właściciele nie są w stanie przewidzieć ile jedzenia kupią klienci. Jeżeli termin niektórych produktów już się kończy i wiadomo już, że i tak nikt tego nie kupi, to zamiast wyrzucić tę żywność, właściciele oddają ją do Banku Żywności. Bank Żywności przekazuje tę żywność do organizacji, które zajmują się osobami potrzebującymi i dzięki temu nic się nie zmarnuje. Bank Żywności organizuje też zbiórki żywności. Jedzenie, które uda się zebrać w ten sposób też trafia do najbardziej potrzebujących. Zazwyczaj do pomocy przy zbiórkach żywności zgłaszają się uczniowie szkół, stając się w ten sposób wolontariuszami, a wolontariat to nic innego, jak dobrowolna pomoc innym. Banki Żywności w 2015 roku przekazały potrzebującym 146 000 000 kg żywności, o łącznej wartości 315 000 000 PLN, docierając do 2 000 000 osób potrzebujących.

Ciekawostka! – 16 października obchodzimy Światowy Dzień Żywności!

„Marnowanie żywności to…”

CELE KONKURSU:

-Kształtowanie postaw wrażliwości na kwestię niemarnowania żywności

-Przeciwdziałanie marnowaniu żywności

-Promowanie idei wolontariatu

REGULAMIN KONKURSU:

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Konkurs adresowany jest do podopiecznych świetlic oraz uczniów szkół podstawowych

i gimnazjalnych, biorących udział w Programie „Żółty Talerz”.

 1. Przesłane prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

-prace literackie

-prace plastyczne

 1. Prace literackie podejmujące temat „Marnowanie żywności to…” mogą mieć dowolną formę literacką.
 2. Prace plastyczną podejmujące temat „Marnowanie żywności to…” mogą być wykonane dowolną techniką.
 3. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
 4. Prace powinny być czytelnie opisane: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa i adres szkoły/świetlicy. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu.

Na kopercie z pracą prosimy zamieścić dopisek: „Żółty Talerz” – konkurs. Do pracy należy obowiązkowo dołączyć oświadczenie rodziców (załącznik nr 2) na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu wraz ze zgodą na ewentualne opublikowanie pracy.

 1. Jury, powołane przez organizatora, przyzna nagrody i wyróżnienia oraz wybierze prace do publikacji na stronach, związanych z programem „Żółty Talerz”
 2. Prace należy nadsyłać na adres:

Bank Żywności, ul. Kowieńska 3/18, 16 – 400 Suwałk z dopiskiem: „Żółty Talerz” – konkurs do dnia: 24 marca 2017 marca (liczy się data stempla pocztowego)

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem jego warunków.
 2. Wyniki konkursu zostaną umieszczone 31 marca, na stronie internetowej: suwalki.bankizywnosci.pl w „Aktualnościach” oraz w zakładce „Żółty Talerz”.
 3. Z wychowawcami autorów zwycięskich prac, organizator skontaktuje się telefonicznie.

zal-nr-5-logo-banki-zywnoscizal-nr-3-logo-kf

 

keyboard_arrow_up
Skip to content