Ks. dr Tadeusz Wojda nowym Arcybiskupem Metropolitą Białostockim

Ks. dr Tadeusz Wojda SAC, podsekretarz watykańskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, został mianowany przez papieża Franciszka nowym Arcybiskupem Metropolitą Białostockim. Decyzję Ojca Świętego Franciszka ogłosił 12 kwietnia 2017 r. Nuncjusz Apostolski w Polsce Abp Salvatore Pennacchio. Arcybiskup nominat ma 60 lat, należy do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – Księży Pallotynów, pochodzi z diecezji kieleckiej. Zastąpi na tym stanowisku Abp. Edwarda Ozorowskiego, który przechodzi na emeryturę.

Arcybiskup Nominat Tadeusz Wojda od 1990 r. pracuje w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary i w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Przez ostatnie pięć lat był podsekretarzem tej kongregacji. Dzięki swej pracy w Watykanie ma doświadczenie Kościoła nie tylko w Europie, ale także w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Współpracował z trzema papieżami: Janem Pawłem II, Benedyktem XVI i Franciszkiem. Jak sam podkreśla, oprócz obowiązków urzędowych zawsze starał się być duszpasterzem. Stąd m.in. jego zaangażowanie w Centrum Edukacji Fizycznej dla Niepełnosprawnych Włoskiego Czerwonego Krzyża.

ŻYCIORYS

Ks. Tadeusz Wojda SAC urodził się 29 stycznia 1957 r. w Kowali na Kielecczyźnie w rodzinie wielodzietnej jako czwarte dziecko Władysława i Anieli z domu Pietrzyk. Młodszy jego brat jest księdzem, tak jak on w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni), zaś starsza siostra jest w Zgromadzeniu Sióstr Elżbietanek Cieszyńskich. W latach 1964-1972 uczęszczał do szkoły podstawowej w Kowali, a w latach 1972-1976 do liceum ogólnokształcącego, które ukończył egzaminem dojrzałości.

W 1976 r. wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotynów). W latach 1977-1983 odbył studia z filozofii i teologii w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie k. Warszawy, a jednocześnie w latach 1980-1983 studia z teologii fundamentalnej na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, ukończone tytułem magistra. W 1982 r. przyjął święcenia diakonatu w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego, a 8 maja 1983 r. święcenia kapłańskie w tymże zgromadzeniu. Po święceniach przez kilka miesięcy pracował jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Warszawie, a następnie był współpracownikiem pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego w Ząbkach.

W maju 1984 r. decyzją Rady Prowincjalnej, został skierowany na studia misjologii do Rzymu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, które ukończył doktoratem z misjologii w 1989 r. Obronił pracę doktorską nt. „Nurty teologii misji z Münster i Louvain”. Nostryfikowano ją na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2001 roku.

Od 2 stycznia 1990 r. ks. Wojda rozpoczął pracę w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary i w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Od 12 grudnia 2007 r. pełnił funkcję kierownika biura w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. 24 lipca 2012 r. został mianowany przez papieża podsekretarzem w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

Od 1991 r. ks. Wojda był kapelanem Wspólnoty Sióstr Boromeuszek w Rzymie, a od 1996 r. kapelanem Centrum Edukacji fizycznej dla niepełnosprawnych Czerwonego Krzyża Włoskiego. Jest autorem licznych artykułów i rozpraw naukowych z zakresu misjologii.

SAKRA BISKUPIA I INGRES DO ARCHIKATEDRY

Święcenia biskupie ks. Tadeusz Wojda przyjmie w sobotę 10 czerwca 2017 r. o godz. 11.00. Udzieli ich prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Krzewienia Wiary kard. Fernando Filoni. Wspókonsekratorami będą abp. Edward Ozorowski oraz abp. Henryk Hoser.

Podczas tej uroczystości odbędzie uroczysty ingres Nowego Arcybiskupa Metropolity do Archikatedry Białostockiej.

HERB BISKUPI I MOTTO POSŁUGI

Mottem posługi biskupiej nowego Arcybiskupa Metropolity Białostockiego będą słowa z Ewangelii wg św. Marka (13,10) „Oportet praedicari Evangelium” (Potrzeba, aby Ewangelia była głoszona).

Na herbie Arcybiskupa Nominata, związanym z mottem zawołania biskupiego, będzie widoczne Pismo Święte, a na nim kłosy zboża.

MASS MEDIA

ROZMOWA RADIA i Z ARCYBISKUPEM NOMINATEM TADEUSZEM WOJDĄ

WYWIAD Z ARCYBISKUPEM NOMINATEM Z SERWISU EPISKOPAT.PL

WYWIAD Z ARCYBISKUPEM NOMINATEM DLA KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ

autor: TM / KAI

Źródło: http://archibial.pl/wiadomosci/1552-ks-dr-tadeusz-wojda-nowym-arcybiskupem-metropolita-bialostockim/

keyboard_arrow_up
Skip to content