LAUDATO SI’ RUSZA W BIAŁYMSTOKU

Wolontariusze i nauczyciele z 15 placówek uczyli się, jak skutecznie dbać o środowisko naturalne i popularyzować zagadnienia z zakresu ekologii integralnej.
W Białymstoku po raz pierwszy odbyły się warsztaty Laudato si’ dla Opiekunów i Wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas zainteresowanych tematem ekologii
i ochrony środowiska.

Laudato Si’ to projekt Caritas Polska odpowiadający na wezwanie Papieża Franciszka o ekologiczne nawrócenie. Wspólnoty parafialne i społeczności lokalne mogą ubiegać się o pieniądze (do 4 000 zł) na organizację własnych pomysłów pro-ekologicznych. Dofinansowane będą inicjatywy i wydarzenia, które mają na celu:
• Podniesienie świadomości ekologicznej członków lokalnej wspólnoty,
• Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza,
• Przeciwdziałanie marnowaniu żywności,
• Ochronę i/lub przywracanie bioróżnorodności,
• Przeciwdziałanie zmianom klimatu – ograniczenie lokalnej emisji CO2 i metanu,
• Zmianę modelu konsumpcji – ekonomię dzielenia, ograniczenie konsumpcji, promowanie wielokrotnego wykorzystywania przedmiotów,
• Ograniczanie marnowania wody, zwiększanie lokalnej retencji.

Caritas Polska realizuje projekt Laudato Si’ od roku. Szkolne Koła Caritas, Parafialne Zespoły oraz Centra Wolontariatu zainicjowały dotychczas wraz ze swoimi społecznościami już 48 lokalnych projektów ekologicznych, w tym m.in.: warsztaty mydlarskie „Mydło robimy, środowisko chronimy”, Ekologiczna Oaza Parafialna, czy projekty recyklingowe.

Zainteresowani eko-projektami nauczyciele i wolontariusze mogą zgłaszać się mailowo: apapierz@caritas.org.pl .

keyboard_arrow_up
Skip to content