Metanoia świętuje 15-lecie istnienia

28 września 2015 r. Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień METANOIA świętował będzie 15-lecie istnienia. Placówka niesie pomoc młodzieży uzależnionej od środków odurzających i alkoholu. Przez te wszystkie lata udało się pomóc 500 młodym ludziom, którzy znaleźli się na krawędzi życia. Ośrodek mieści się w samym sercu Puszczy Knyszyńskiej. Mogą w nim przebywać osoby od 13 do 19 roku życia, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym przez poradnie odwykowe oraz punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych. Chociaż leczenie jest dobrowolne, przyjmowane są także osoby z nakazami sądowymi.

Przyszły wychowanek, dzięki rozmowie telefonicznej z dyżurnym terapeutą, otrzymuje wszelkie informacje na temat pracy ośrodka i formy terapii.

Podstawą przyjęcia do Ośrodka jest:

  • zgoda rodziców lub prawnych opiekunów,
  • zgoda osoby przyjmowanej na dobrowolny pobyt i uczestnictwo w terapii,
  • skierowanie potwierdzone przez lekarza psychiatrii,
  • wypis ze szpitala (z oddziału detoksykacji),
  • wynik badania na HIV,
  • dokument ubezpieczeniowy,
  • zaświadczenie od psychiatry, że dziecko nie wymaga leczenia farmakologicznego,
  • dokumenty szkolne.

Program terapeutyczny został przewidziany na okres 12-24 miesięcy i jest realizowany w formie stacjonarnej. Terapia opiera się na systemie społeczności terapeutycznej i składa się z terapii grupowej, indywidualnej i ergoterapii. Jej ważnym składnikiem jest poszukiwanie i rozwijanie przez wychowanków własnych zainteresowań (samorealizacji), poprzez zajęcia plastyczne, teatralne, sportowe oraz wyjazdy rekreacyjno-edukacyjne. Odbywające się 5 razy w tygodniu spotkania społeczności maja na celu omówienie swojego dotychczasowego życia oraz analizę poniesionych strat. Wszystko zmierza w kierunku budowania przez podopiecznych nowej hierarchii wartości, w oparciu o ogólnie przyjęte normy etyczne i naukę Kościoła Katolickiego. Warto wspomnieć, że Ośrodek jest otwarty dla wszystkich, niezależnie od przekonań religijnych.

Terapia w Ośrodku prowadzona jest przez zespół, składający się z kierownika Ośrodka (lekarza medycyny, specjalisty terapii uzależnień), 6 terapeutów, psychologa, psychiatry i kapelana.

Integralnym elementem terapii jest uzupełnienie wykształcenia szkolnego. Odbywa się to w ramach zajęć indywidualnych z nauczycielami (na terenie Ośrodka) oraz poprzez naukę na zewnątrz dla osób zaawansowanych w terapii (po upływie minimum 10 miesięcy pobytu w placówce).

Na terenie Ośrodka realizowana jest, na specjalnie organizowanych cyklicznie zjazdach, terapia rodzinna, w której udział bierze najbliższa rodzina wychowanków placówki. Dzięki temu mają oni okazję odbudować dobre relacje z najbliższymi.

Metanoia chętnie współpracuje z placówkami i indywidualnymi osobami, które służą pomocą i wzbogacają społeczność Ośrodka w nowe doświadczenia. Jest też otwarta dla osób, które ukończyły już terapię, dając możliwość uczestnictwa w programie postrehabilitacyjnym na warunkach hostelowych.

Kontakt z placówką: Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień Metanoia, tel./fax.: 85 710 32 41

keyboard_arrow_up
Skip to content