(Nie)Zapomniane – Kobiety z Podlasia na przystankach Powstania Styczniowego

Caritas Archidiecezji Białostockiej realizuje zadanie publiczne pt. „(Nie)Zapomniane – Kobiety z Podlasia na przystankach Powstania Styczniowego”.

Projekt jest kontynuacją zadania „Zachowały się jak trzeba”- kobiety z Małych Ojczyzn na Podlasiu.

Głównym celem spotkań jest rozbudzenie postaw patriotycznych i tradycyjnie polskich wzorców moralnych, upamiętnienie miejsc historycznych wydarzeń oraz popularyzacja historii, kultury i krajobrazu Małych Ojczyzn.

W trakcie projektu zostaną przeprowadzone prelekcje i warsztaty historyczne, spotkania rozwijające kreatywność, a także patriotyczne spotkanie międzypokoleniowe. Odbędą się również wyjazdy regionalne do miejsc związanych z Powstaniem Styczniowym, podczas których zostaną zorganizowane spotkania z mieszkańcami lokalnych społeczności. Zwieńczeniem działań będzie broszura pt. ” (Nie)Zapomniane – Kobiety z Podlasia na przystankach Powstania Styczniowego” oraz wystawa zdjęć z odbytych wyjazdów.

Zajęcia stacjonarne będą odbywały się w budynku przykościelnym parafii pw. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku (wejście od ul. Leszczynowej).

Termin realizacji zadania: 01.05.2023 r. do 31.12.2023 r.

 Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Województwa Podlaskiego

keyboard_arrow_up
Skip to content