Noclegownia Mężczyzn św. Brata Alberta

Noclegownia Mężczyzn pod wezwaniem św. Brata Alberta jest placówką całodobową dla mężczyzn, posiadającą 100 miejsc (70 mężczyzn otrzymuje pomoc całodobową, 30 mężczyzn może liczyć na pomoc doraźną w postaci noclegu).

Głównym celem placówki jest pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji życiowej jaką jest ubóstwo oraz brak miejsca zamieszkania. Noclegownia zapewnia mieszkańcom pomoc realizując zadania związane z reintegracją społeczną przy jednoczesnym zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych na bazie pomocy doraźnej.

Podstawowym warunkiem przebywania w placówce jest całkowita abstynencja od alkoholu i innych środków odurzających oraz chęć współpracy z personelem. Ponadto w placówce realizowane są działania zapobiegające poszerzaniu się i utrwalaniu zjawiska bezdomności.

Mieszkańcy Noclegowni mają zapewnione całodziennego wyżywienie, mogą korzystać z pomocy pracownika socjalnego. Mają również możliwość otrzymania odzieży, obuwia czy środków higienicznych.

Codziennie o godz. 15.30 wydawane są posiłki zarówno dla mieszkańców jak i osób ubogich spoza placówki. Istnieje możliwość skorzystania z kąpieli we wtorki i czwartki w godz. 10:00 – 13:00.

W Noclegowni działa Samorząd oraz Rada Mieszkańców. Rytm funkcjonowania placówki wyznacza plan dnia, dzięki któremu pensjonariusze uczą się gospodarowania czasem z uwzględnieniem podziału na obowiązki i odpoczynek. Ponadto funkcjonuje tu świetlica oraz kaplica, w której regularnie odbywa się modlitwa poranna i wieczorna a raz w miesiącu Msza Święta.

W okresach Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy organizowane są Wigilia oraz śniadanie Wielkanocne w których bierze udział ok. 200 osób.

W ramach aktywizacji zawodowej mieszkańców utworzona została ekipa remontowo-budowlana, która wykonuje prace remontowe na rzecz placówek Caritas.

Placówka współpracuje z policją, Strażą Pożarną, MOPR, oraz innymi jednostkami.

Zadanie finansowane ze środków Miasta Białystok.

keyboard_arrow_up
Skip to content