Nowa Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci

Białostocka Caritas w trosce o dobro dzieci uruchamia świetlicę „Pod aureolą św. Józefa” w Sokółce. Z inicjatywą utworzenia placówki wyszła parafia pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, która widząc potrzebę wsparcia rodzin udostępniła sale na terenie parafii. Projekt dotyczy 15 dzieci w wieku od 7 do 14 lat z osiedla „Zielone”. Celem placówki jest zapewnienie przyjaznego miejsca do spotkań, zabaw oraz zajęć edukacyjnych, plastycznych, sportowych czy komputerowych. Dzieci otrzymają pomoc w odrabianiu lekcji oraz codzienny posiłek. Caritas przykłada dużą wagę do rozwijania umiejętności społecznych, wzmocnienia poczucia własnej wartości, poprawy wyników w nauce, rozwijania zainteresowań. Dba również o dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań i wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa. Zajęcia będą się odbywały 5 dni w tygodniu po 4 godz. Uroczyste otwarcie świetlicy odbędzie się 28 lutego 2017 roku, a zajęcia ruszą nazajutrz, 1 marca. Świetlica w Sokółce jest siódmą Placówką Wsparcia Dziennego dla dzieci prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Białostockiej.

keyboard_arrow_up
Skip to content