OFERTA PRACY W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Caritas Archidiecezji Białostockiej poszukuje osoby na stanowisko Instruktor zawodu w CIS w grupie budowlano- porządkowej, w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Miejsce zatrudnienia: Supraśl

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na ¾ etatu

Okres zaangażowania: od momentu rozpoczęcia warsztatów zawodowych do 29.02.2020 r.

 

Zakres obowiązków:

 1. Stała współpraca z kierownikiem CIS, doradcą zawodowym, psychologiem przy realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego dla uczestników CIS
 2. Prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej,
 3. Stała opieka i nadzór nad uczestnikami zajęć,
 4. Terminowe i profesjonalne wykonanie zleceń,
 5. Składanie zamówień na niezbędne materiały,
 6. Prowadzenie dokumentacji projektowej
 7. Ocena umiejętności nabytych przez uczestników zajęć grupowych,

 

Wymagania obowiązkowe:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie co najmniej średnie lub średnie zawodowe kierunkowe,
 3. doświadczenie zawodowe,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 5. kurs instruktora praktycznej nauki zawodu (lub zaświadczenie o rozpoczęciu kursu)
 6. w przypadku braku kursu- przygotowanie pedagogiczne i doświadczenie w pracach budowlano-porządkowych
 7. umiejętność obsługi komputera.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. CV, zawierające klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

 1. Kserokopia dokumentów potwierdzająca wykształcenie, uprawnienia Instruktora praktycznej nauki zawodu/ przygotowanie pedagogiczne
 2. Kserokopia dokumentów potwierdzająca doświadczenie zawodowe w obszarze tematycznym (budowlano-porządkowym).

 

Oferty można składać na adres:

Caritas Archidiecezji Białostockiej

Warszawska 32

15-077 Białystok

tel: 85 651 90 08

e-mail: bialystok@caritas.pl

keyboard_arrow_up
Skip to content