Patronalne Święto Caritas!

Pierwsza Niedziela po Wielkanocy to Niedziela Miłosierdzia Bożego, jest to również patronalne święto Caritas. Tego dnia dziękujemy za istniejące i powstające dzieła Caritas Archidiecezji Białostockiej, za ofiarodawców oraz wszystkich ludzi dobrej woli, wspierające akcje charytatywne. To również dzień szczególnej modlitwy za ubogich, chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych, samotnych i starszych.       

Caritas Archidiecezji Białostockiej od ponad 30 lat niesie pomoc osobom najbardziej potrzebującym z naszego miasta i naszego regionu. To dzięki waszemu wsparciu duchowemu i materialnemu. Każda złotówka przeznaczona jest na pomoc najbardziej potrzebującym.

Działając w duchu Ewangelii prowadzimy na co dzień kilkadziesiąt placówek i akcji pomocowych wspierając tysiące naszych podopiecznych: osoby ubogie, będące w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnością, samotne, chore, seniorów, dzieci i młodzież, uzależnionych oraz migrantów i uchodźców. Ponad stu pracowników oraz kilkadziesiąt kół wolontariatu zrzeszających setki wolontariuszy w szkołach i parafiach, niesie pomoc wszędzie tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.

Nasze placówki to m.in. Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Mieszkania wspomagane i wspólnota życia ARKA, Rodzinny Dom Dziecka, Świetlice dla dzieci, Dom Matki i Dziecka, Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień Metanoia, Noclegownie dla bezdomnych mężczyzn i kobiet, Centrum Pomocy Samarytanin, Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego, Klub Seniora, Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom.

Prowadzimy również cykliczne akcje takie jak: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, Tornister Pełen Uśmiechów, czy Programy stypendialne: Skrzydła oraz Dwa talenty.

Wśród nas jest też wielu wolontariuszy. Wpisują się oni w najpiękniejszą formę pomocy drugiemu człowiekowi. Nie dla pieniędzy, nie po coś, ale dlatego, że mogą i chcą. Z potrzeby serca i niezgody na cierpienie innych. Wolontariusz działając zmienia na lepsze świat oraz ludzi, którzy nas otaczają. „Wśród najcenniejszych realiów Kościoła jesteście właśnie wy, którzy każdego dnia, często w ciszy i ukryciu nadajcie kształt miłosierdziu i je ukazujecie. Wy jesteście rzemieślnikami miłosierdzia: z waszymi rękoma, z waszymi oczami, z waszym wsłuchiwaniem się, z waszą bliskością, z waszą czułością…, rzemieślnikami! Wyrażacie jedno z najpiękniejszych pragnień serca ludzkiego, aby osoba cierpiąca odczuła, że jest kochana” – tak mówił Papież Franciszek do wolontariuszy z okazji Jubileuszu Działaczy Miłosierdzia. Co może dać wolontariat? Wielu odpowiada, że radość i satysfakcję, realizację Ewangelii, a nade wszystko możliwość urzeczywistnienia Miłosierdzia Bożego.

Nasze działania nie byłyby możliwe, gdyby nie Wasza pomoc! Za każdy dar serca oraz duchowe wsparcie ogromnie Wam dziękujemy.

Można ciągle wspierać działania Caritas Archidiecezji Białostockiej przekazując wpłatę na konto nr 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527.  Za wszelką życzliwość, wsparcie modlitewne i materialne, składamy, jeszcze raz, wyrazy wielkiej wdzięczności.

keyboard_arrow_up
Skip to content