PISMO WOJEWODY PODLASKIEGO WS. SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

Publikujemy pismo Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego ws. szczepień przeciw COVID-19.

Białystok, 29 lipca 2021 r.

WOJEWODA PODLASKI
Bohdan Paszkowski

PS-V.9421.61.2021.MG

 

Szanowni Państwo,

w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w dniu 15 grudnia 2020 r. przyjęto Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19, który służy zaplanowaniu działań, które mają zagwarantować przeprowadzenie bezpiecznych i skutecznych szczepień wśród obywateli Polski. W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z prośbą o zaangażowanie się w skuteczne rozpropagowanie szczepień przeciwko wirusowi wśród osób korzystających z pomocy i wsparcia Państwa instytucji, a także o podjęcie wszystkich możliwych działań
i środków, które mogą przyczynić się do zwiększenia liczby zaszczepionych osób, co realnie przełoży się na podniesienie bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców naszego województwa.

Proszę również o pomoc osobom, które korzystają z Państwa wsparcia i wyrażą zgodę na szczepienie, w kontakcie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej lub z wybranym punktem szczepień (ew. Mobilną Jednostką Szczepień).

Wykaz podmiotów wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 jest dostępny na stronie internetowej pod linkiem

https://www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-podlaskiego-ow-nfz/wykazpodmiotow-/.
Wszelkie niezbędne informacje można również uzyskać w wybranym punkcie szczepień.

Wykaz punktów szczepień jest dostępny na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/

Mając powyższe na względzie, zwracam się z uprzejmą prośbą o zapewnienie niezbędnego wsparcia oraz koordynację działań placówek/oddziałów będących w zakresie Państwa właściwości.

 

WOJEWODA PODLASKI
Bohdan Paszkowski

 

 

keyboard_arrow_up
Skip to content