Pomoc finansowa

Wszystkich tych, którzy chcą wspierać dzieła Caritas, zachęcamy do przekazania darowizny na nasze konto:

Bank PKO SA     66 1240 5211 1111 0000 4931 3527


Caritas Archidiecezji Białostockiej, ul.Warszawska 32, 15-077 Białystok

Można również dokonać wpłaty bezpośrednio w sekretariacie Caritas przy ul. Warszawskiej 32 Białymstoku w godz. 8:00-15:00.

Na podstawie art. 55 ust. 7 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w  Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r. Nr 29. poz. 154, z dnia 23 maja 1989 r. z późn. zm.) możliwe jest odliczenie od podstawy opodatkowania darowizny na rzecz Kościoła Katolickiego (kościelnych osób prawnych, np. Caritas) w pełnej wysokości – bez uwzględnienia limitów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem przekazania darowizny na kościelne cele charytatywno-opiekuńcze. Na każdy rodzaj wsparcia liczymy i za każdą ofiarowaną pomoc dziękujemy.

Honorowy Dawca Dobroci

Jeżeli chciałbyś regularnie wspierać Caritas, możesz dołączyć do akcji Honorowy Dawca Dobroci. Jest to okazja, aby przyłączyć się do grona stałych darczyńców, systematycznie wspomagających dzieła miłosierdzia prowadzone na rzecz osób najbardziej potrzebujących z terenu naszej archidiecezji.

Jak zostać?

Wystarczy w tytule przelewu zawrzeć opis: Honorowy Dawca Dobroci. Można również wypełnić deklarację dołączoną do listopadowego wydania „Dróg Miłosierdzia” i dostarczyć ją do biura Caritas przy ul. Warszawskiej 32 w Białymstoku (osobiście, pocztą tradycyjną lub mailowo – skan deklaracji na adres: bialystok@caritas.pl). Deklaracje te będzie można otrzymać także w parafiach naszej archidiecezji.

Za każdy gest dobroci i wsparcia działań Caritas Archidiecezji Białostockiej serdecznie dziękujemy!

keyboard_arrow_up
Skip to content