Pomoc finansowa

Wszystkich tych, którzy chcą wspierać dzieła Caritas, zachęcamy do przekazania darowizny na nasze konto:

Bank PKO SA     66 1240 5211 1111 0000 4931 3527


Caritas Archidiecezji Białostockiej, ul.Warszawska 32, 15-077 Białystok

Można również dokonać wpłaty bezpośrednio w sekretariacie Caritas przy ul. Warszawskiej 32 Białymstoku w godz. 8:00-15:00.

Na podstawie art. 55 ust. 7 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w  Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r. Nr 29. poz. 154, z dnia 23 maja 1989 r. z późn. zm.) możliwe jest odliczenie od podstawy opodatkowania darowizny na rzecz Kościoła Katolickiego (kościelnych osób prawnych, np. Caritas) w pełnej wysokości – bez uwzględnienia limitów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem przekazania darowizny na kościelne cele charytatywno-opiekuńcze. Na każdy rodzaj wsparcia liczymy i za każdą ofiarowaną pomoc dziękujemy.

keyboard_arrow_up
Skip to content