Prawnicy Uchodźcom 2

Zapisy i informacje:
Pon-Pt 8:00-15:00

Projekt jest realizowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. W ramach projektu świadczona jest pomoc prawna migrantom i uchodźcom

Dnia 1 lipca 2015 roku ruszył program pomocy prawnej dla Uchodźców i Migrantów w ramach funduszu FAMI. Pomoc prawna udzielana jest w siedzibie Caritas Archidiecezji Białostockiej przy ul. Warszawskiej 32 w Białymstoku w pokoju nr 6.Dane kontaktowe:

e-mail: migranci-bialystok@caritas.pl

Tel: 85 7325553 (Pon-Pt do 15.00)

Fax: 85 732 55 53

grantodawca: Fundusz, Azylu, Migracji i Integracji i budżetu Państwa

termin realizacji: lipiec 2015 – czerwiec 2016

kwota dofinansowania partnerstwa: 1 996 345,25 zł

partnerzy: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – Klinika Prawa UW, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa.

Krótki opis projektu:

Realizacja projektu „Prawnicy uchodźcom II” wynika z konieczności świadczenia profesjonalnej pomocy prawnej dwóm szczególnie wrażliwym grupom cudzoziemców, wymagających dostępu do porad prawnych: osobom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz osobom w procedurach powrotowych.

Celem projektu jest:

  1. Poprawa warunków przyjmowania uchodźców i usprawnienie procedury o nadanie statusu uchodźcy poprzez poprawę dostępu do poradnictwa prawnego oraz informacji prawnej dla osób starających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców umieszczonych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców oraz osób z grup szczególnie wrażliwych.
  2. Zapewnienie ochrony przestrzegania praw cudzoziemców, w sprawie których trwa postępowanie odnośnie powrotu do kraju pochodzenia (czyli w tzw. postępowaniach powrotowych) poprzez świadczenie nieodpłatnej pomocy i informacji prawnej.

Przewiduje się udzielenie wysokiej jakości porad prawnych dla 1470 osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w 2850 sprawach) oraz dla 370 osób będących w procedurach powrotowych (w 600 sprawach).

Główne działania realizowane w ramach projektu:

  1. Działanie 1: Świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej w procedurze o nadanie statusu uchodźcy
  2. Działanie 2: Świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej w procedurze powrotowej
  3. Działanie 3: Seminaria dla studentów-wolontariuszy
  4. Działanie 4: Informacja prawna oraz Centrum Wolontariatu
keyboard_arrow_up
Skip to content