Program stypendialny „Skrzydła”

Inspiracją powstania programu „Skrzydła” stało się przesłanie św. Jana Pawła II, wygłoszone podczas ostatniej pielgrzymki do Polski: „Potrzeba «wyobraźni miłosierdzia», aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny” (Homilia z dnia 18.08.2002 r., Błonia krakowskie).

„Skrzydła” to pomoc dla dzieci z rodzin o niskich dochodach, która ma wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Odpowiada za podstawowe i niezbędne potrzeby dziecka oraz ma bezpośredni wpływ na jego rozwój, zachęca do dalszego zdobywania wiedzy i rozwijania talentów.

Dzieci w środowisku rówieśników przestają się odróżniać strojem, nie brakuje im zeszytów, książek czy obiadów. Mogą nadrabiać braki poprzez zajęcia dodatkowe i brać udział w szkolnych wyjazdach.

Stypendium może być przeznaczone na:

  • dożywianie w szkole;
  • wyprawkę szkolną (książki, zeszyty, przybory szkolne, strój gimnastyczny);
  • odzież letnią i zimową;
  • obuwie;
  • wyjścia szkolne (do kina, teatru, wycieczki szkolne);
  • korepetycje i zajęcia edukacyjne;
  • dojazdy do szkoły;
  • sprzęt komputerowy;
  • wypoczynek letni lub zimowy.

„Skrzydła” angażują się firmy i osoby indywidualne, które poprzez comiesięczne wpłaty sugerowanej kwoty 150 zł, która stanowi swego rodzaju stypendium, obejmują opieką konkretne dziecko, zgłoszone na listę Caritas przez pedagoga szkolnego.

Kwota może być inna w zależności od zamożności darczyńcy.

Pomoc darczyńcy trafia do znanego mu z imienia dziecka a darczyńca otrzymuje roczne rozliczenie z wydanych środków wraz z informacją podsumowującą w jaki sposób sytuacja dziecka zmieniła się po otrzymaniu wsparcia.

Wszystkie osoby, które chciałyby pomóc, mogą wpłacać dowolną sumę na konto Caritas Archidiecezji Białostockiej, 73 1240 5211 1111 0010 2781 3705, z dopiskiem „Skrzydła. Uzyskane w ten sposób środki są przeznaczane dla dzieci, które w programie nie zostały objęte stałą opieką.

Aby zostać darczyńcą, pobierz deklarację, wypełnij ją i:

– przynieś do siedziby Caritas Archidiecezji Białostockiej, ul. Warszawska 32 w Białymstoku

– wyślij pocztą

– prześlij drogą mailową na adres: skrzydla.bialystok@caritas.pl

Pamiętaj każda wpłata na nasz Program to skrzydła dla konkretnego dziecka!

Dokumenty do pobrania:

keyboard_arrow_up
Skip to content