Przegląd Małych Form Teatralnych

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Archidiecezji Białostockiej po raz trzeci zorganizował Przegląd Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych. Impreza miała miejsce 17 września 2015 r. w Klubie Garnizonowym 18 Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 70.

Na początku, gościnnie, wystąpiła grupa młodzieży z Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień Metanoia ze spektaklem o trudnych wyborach życiowych i walce dobra ze złem. Następnie ok. 70 niepełnosprawnych aktorów z 9 ośrodków z województwa podlaskiego zaprezentowało swoje zdolności i talenty. Były to zespoły funkcjonujące przy Warsztatach Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domach Samopomocy i Domu Pomocy Społecznej.

„Celem przeglądu jest umożliwienie dostępu do kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. Daje on możliwość zaprezentowania talentów na profesjonalnej scenie oraz przed szerszą publicznością” – mówił Krzysztof Urbańczyk, kierownik ŚDS.

„Na takim przeglądzie można dużo się nauczyć, co jest dobre, a co złe, co myślą inni. Bardzo lubię uczestniczyć w próbach i odgrywać role” – powiedziała Dorota z WTZ z Moniek. „Jestem zadowolona z efektu. Codziennie ćwiczyliśmy. Podoba mi się atmosfera przeglądu, cieszę się, że mogę spotkać innych ludzi i dobrze się bawić” – dodaje Agnieszka z ŚDS w Białymstoku.

„Uczestnictwo w PMFT ON daje możliwość kontaktu z różnymi formami sztuki teatralnej,  rozwijania swoich umiejętności, budowy lepszej samooceny i samoakceptacji, zwiększa otwartość na innych oraz pozwala dokonać konfrontacji swoich umiejętności aktorskich z innymi osobami występującymi na scenie” – podsumował Krzysztof Urbańczyk. Przegląd zakończył się wręczeniem dyplomów, nagród i upominków.

Impreza mogła się odbyć dzięki dofinansowaniu przez Miasto Białystok oraz współpracy z 18 Białostockim Pułkiem Rozpoznawczym.

keyboard_arrow_up
Skip to content