PRZETARG NA WYPOSAŻENIE „ARKI”

Niniejszym informujemy, iż na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1248392
zostały zamieszczone dokumenty dotyczące postępowania na dostawę wyposażenia Ośrodka Arka w ramach projektu „Moje miejsce – ARKA”.
Ww. projekt realizowany będzie przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF.
keyboard_arrow_up
Skip to content