Przyjazny Dom Matki i Dziecka drogą do wyjścia z wykluczenia

Zapisy i informacje:
Pon-Pt 8:00-15:00

Przyjazny Dom Matki i Dziecka drogą do wyjścia z wykluczenia

Projekt jest realizowany przez Caritas Archidiecezji Białostockiej w okresie od 01.07.2016 r. do 31.05.2017 r.

Miejsce realizacji projektu: Dom Matki i Dziecka Nazaret w Supraślu

Beneficjentkami projektu będą matki oraz ich dzieci zamieszkujące w Domu Matki i Dziecka prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Białostockiej w Supraślu.

Celem głównym projektu jest:

  • poprawa sytuacji społecznej oraz aktywizacja 9 samotnych matek oraz 15 ich dzieci zamieszkujących w prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Białostockiej Domu Matki i Dziecka do końca maja 2017 roku.

Celami szczegółowymi są:

  • Przeciwdziałanie pogłębiającemu się wykluczeniu zamieszkujących w placówce matek z dziećmi.
  • Nauka konstruktywnego i twórczego sposobu spędzania wolnego czasu przez promowanie dawnych zabaw i gier podwórkowych.
  • Wzrost kompetencji społecznych uczestniczek, zwłaszcza w zakresie komunikacji, radzenia sobie z agresją, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami, współpracy w grupie.
  • Zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa i akceptacji
  • Poprzez różnorodne formy oferowanych zajęć tj. wycieczki, zabawy ruchowe, kreatywne i twórcze zajęcia, umożliwienie samotnym matkom zamieszkującym w Domu odszukania i rozwoju obszaru swoich zainteresowań oraz dani okazji do odnajdywania mocnych stron.
  • Umożliwienie udziału w aktywnym wypoczynku pozwalającym na zniwelowanie u uczestniczek poczucia bycia gorszym w stosunku do otoczenia społecznego.

Projekt zakłada prowadzenie kompleksowego wsparcia samotnych matek z dziećmi zamieszkujących w placówce prowadzonej przez naszą Caritas. Pragniemy podjąć działania, które będą dążyły do aktywizacji samotnych matek i poprawy ich sytuacji emocjonalnej. W ramach projektu w Domu Matki i Dziecka prowadzone będzie doradztwo zawodowe oraz mentoring. Uczestniczki projektu zostaną objęte wsparciem specjalisty (mentora), który zapewni kompleksowe wsparcie społeczne, zawodowe oraz emocjonalne.

W trakcie projektu uczestniczki zostaną objęte długofalowym (11 miesięcy) procesem pracy indywidualnej, połączonej z działaniami aktywizacyjnymi (warsztaty, wspólne wyjścia, spotkania integracyjne), które będą prowadzić do zmiany ich sytuacji życiowej.

Ponadto w pracę Domu Matki i Dziecka w czasie realizacji warsztatów i zajęć aktywizacyjnych zaangażowani zostaną wolontariusze (uczniowie, studenci), którzy będą zajmować się opieką nad dziećmi kobiet zamieszkujących w placówce. Pozwoli to uczestniczkom projektu na bezproblemowe uczestniczenie w procesie jaki został na ich rzecz zaplanowany w projekcie.

keyboard_arrow_up
Skip to content