Razem lepiej

Zapisy i informacje:
Pon-Pt 8:00-15:00

Caritas Archidiecezji Białostockiej realizuje projekt pt.: „Razem lepiej” w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania – Puszcza Knyszyńska, Gminą Choroszcz (Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choroszczy), Gminą Jasionówka (Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jasionówce) oraz Gminą Knyszyn (Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Knyszynie).

Projekt zakłada zrealizowanie na terenach ww. gmin ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej dla 60 osób objętych pomocą społeczną. Każdy uczestnik projektu zostanie objęty kompleksowym wsparciem poprzez zastosowanie co najmniej dwóch różnych form wsparcia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.04.2017. – 30.09.2018.

Wartość projektu: 897 673,75 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 851 973,75 zł

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu reintegracji i aktywności społeczno-zawodowej 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gmin Jasionówka, Knyszyn i Choroszcz poprzez udział w zajęciach z zakresu integracji społecznej, specjalistycznym doradztwie zawodowym, szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz stażach zawodowych realizowanych w miejscu pracy.

Uczestnicy projektu:

Projekt skierowany jest do 60 osób (28 kobiet i 32 mężczyzn) korzystających ze świadczeń OPS, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • zamieszkują gminy Jasionówka, Choroszcz lub Knyszyn,
 • są osobami bezrobotnymi i/lub z innych powodów znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

W ramach projektu oferujemy:

 1. wsparcie coachingowe,
 2. warsztaty rozwoju osobistego,
 3. wsparcie psychologiczne,
 4. animacje w środowisku lokalnym,
 5. pośrednictwo pracy,
 6. poradnictwo zawodowe,
 7. szkolenia zawodowe – dla 55 uczestników projektu:
 • spawacz metodą TIG (10 osób),
 • kurs prawo jazdy kat. B (10 osób),
 • magazynier z obsługą wózków widłowych (5 osób),
 • kurs obsługi kas fiskalnych ( 10 osób),
 • kurs opiekun osób starszych (20 osób).
 1. staże zawodowe dla 30 osób,
 2. praca socjalna.

Harmonogram realizacji projektu:

 • Rekrutacja do projektu: I tura: IV – V 2017, II tura: XI 2017
 • Wsparcie socjalne: V 2017 – IX 2018
 • Wsparcie coachingowe: V 2017 – IX 2018
 • Warsztaty rozwoju osobistego: V 2017 – IX 2018
 • Wsparcie psychologiczne: V 2017 – IX 2018
 • Działania o charakterze środowiskowym (prace animacyjne): V 2017 – IX 2018
 • Pośrednictwo pracy: V 2017 – VIII 2018
 • Poradnictwo zawodowe: V 2017 – VII 2018
 • Szkolenia zawodowe: VI 2017 – VII 2018
 • Staże zawodowe: VIII 2017 – IX 2018

Zapisy i informacje:

Biuro Lidera Projektu

 • Caritas Archidiecezji Białostockiej: Białystok, ul. Warszawska 32;

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00, nr tel. 85 651 9008.

Biura Partnerów Projektu

 • Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska: Supraśl, ul. Piłsudskiego 17;

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, nr tel. 85 7108 850;

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy: Choroszcz, ul. Dominikańska 2; czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, nr tel. 85 71322 41;
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasionówce: Jasionówka, ul. Rynek 19/3,4; czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, tel. 85 7278 042;
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knyszynie: Knyszyn, ul. Rynek 39; czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, tel. 85 7279 995.

Zestaw_logotypow_kolorowych_EFS

keyboard_arrow_up
Skip to content