Rodzinny Dom Dziecka Świętej Rodziny z Nazaretu

Rodzinny Dom Dziecka jest placówką całodobową, która świadczy pomoc dzieciom do czasu uzyskania pełnoletniości, a po jej uzyskaniu do czasu ukończenia szkoły.

Rodzinna atmosfera, możliwość nawiązania bliskiej, indywidualnej więzi z każdym podopiecznym oraz angażowanie ich w domowe obowiązki sprawiają, iż wychowankowie placówki rozwijają się w warunkach najbardziej zbliżonych do tych jakie tworzy prawidłowo funkcjonująca rodzina biologiczna.

Przebywające tu dzieci systematycznie uczęszczają do szkoły. Opiekunowie regularnie kontaktują się z wychowawcami w celu monitorowania postępów dzieci w nauce oraz uzgodnienia najskuteczniejszych form wsparcia.

Dzieci mają zapewnioną pomoc w nauce przez wolontariuszy w ramach projektu Studenckie pogotowie lekcyjne. W miesiącach wakacyjnych wychowankowie biorą udział w koloniach organizowanych przez Caritas.

Placówka w sposób ciągły współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, a w szczególności z Koordynatorem Pieczy Zastępczej, co wiąże się z konsultowaniem ocen okresowych sytuacji dzieci i zasadności ich dalszego pobytu w placówce, oraz z pracownikami socjalnymi mającymi pod opieką rodziny i dzieci. Wszyscy wychowankowie są objęci pomocą lekarza rodzinnego, oraz w niektórych przypadkach pomocą lekarzy specjalistów.

Wychowankowie mają możliwość kontaktu z rodzinami biologicznymi. Większość z nich spędza ze swoimi rodzicami Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Rodzice mają również możliwość odwiedzania dzieci w placówce.

Działalność Rodzinnego Domu Dziecka jest współfinansowana ze środków Prezydenta Miasta Białegostoku.

keyboard_arrow_up
Skip to content