ROK 2017 W CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ

 

 

Uratowaliśmy Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień METANOIA, utrzymaliśmy tytuł Mistrza Świata Dobroci (274 tysiące złotych na METANOIĘ w ramach akcji Kilometry Dobra), rozpoczęliśmy projekt Arka – dom w Supraślu dla dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, stworzyliśmy świetlicę w Sokółce, „uskrzydliliśmy” 58 utalentowanych uczniów. Podsumowujemy 2017 rok.

 

Przez ostatnich 12 miesięcy, Caritas Archidiecezji Białostockiej pomagała:

 

DZIECIOM – ponad 700 dzieci i ich rodziny

Jesteśmy przy najmłodszych. W Domu Matki i Dziecka i Rodzinnym Domu Dziecka obejmujemy opieką 17 dzieci. W placówkach wsparcia dziennego: tych specjalistycznych, ale i osiedlowych świetlicach, z darmowych zajęć, posiłków i półkolonii korzysta 152 dzieci. Na wypoczynek letni  zaprosiliśmy 46 uczniów, tornistry „pełne uśmiechów” – dostało 600 dzieci z archidiecezji. 63 wybranych, utalentowanych młodych ludzi dostaje też stypendia w ramach programów „Skrzydła” oraz „Dwa talenty”.

CHORYM – ponad 11 000 pacjentów

Jesteśmy także przy osobach starszych, potrzebujących pomocy medycznej, w ich domach. Caritas Archidiecezji Białostockiej zapewnia usługi opiekuńcze, prowadzi też Stacje Opieki, czyli placówki opieki pielęgniarskiej nad osobami starszymi, przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi i niemowlętami. Pacjenci dostają dofinansowanie: na rehabilitację, leki, leczenie. Pielęgniarki odwiedzały ich w domach 7512 razy, położne 257, w gabinecie odbyły 1556 wizyt, położne – 90. Usługi opiekuńcze w 2017 roku działały w Białymstoku, Jasionówce (projekt finansowany przez gminę) i Choroszczy. W Białymstoku prowadzimy także wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. W 2017 r. skorzystało z niej 236 osób.

BEZDOMNYM I UBOGIM  – ponad 1300 osób

Zapewniamy dach nad głową i posiłki. Tym, którzy mają dom – dajemy to, czego w nim brakuje: ubrania, jedzenie. Z noclegowni skorzystało w 2017 r. 567 osób: 454 mężczyzn i 83 kobiety. Pracownicy Centrum Pomocy Samarytanin wydali  7740 paczek, pracownicy noclegowni – 79 tysięcy posiłków. Dbamy także o aktywizację, pomagamy walczyć z uzależnieniem, znaleźć pracę: z naszych programów skorzystało 99 mieszkańców gmin: Jasionówka, Wasilków, Michałowo, Supraśl, Czarna Białostocka, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn.

NIEPEŁNOSPRAWNYM – 157 osób

Staramy się, by w społeczeństwie dojrzało przekonanie, że miejsce niepełnosprawnych jest wśród innych ludzi, nie w zamkniętych czterech ścianach. Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku, obejmujący opieką od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dorosłe osoby niepełnosprawne, miał pod swoimi skrzydłami 47 podopiecznych.  Kolejnych 105 osób korzysta z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Białymstoku i Mońkach.

UZALEŻNIONYM – ponad 150 osób

Otaczamy profesjonalną opieką. Pomagamy stanąć na nogi, zrozumieć siebie, zbudować swój świat od nowa. Po pierwsze – METANOIA, Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień. W roku 2017 przyjęto tam 32 pacjentów, cały, roczny program ukończyło 11 osób. Po drugie – Punkt Konsultacyjno-Informacyjny o Problemach Alkoholowych. W 2017 r. z oferty Punktu (zgłaszając się osobiście, telefonicznie czy też mailowo) skorzystały 142 osoby, w tym: 54 kobiety i 88 mężczyzn. To ludzie uzależnieni od alkoholu, narkotyków, hazardu i seksu, osoby doświadczające przemocy domowej.

MIGRANTOM I UCHODŹCOM – 330 osób

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom dofinansowywało wynajem mieszkań i opłaty za przedszkole , leki, wyprawki szkolne. 11 dzieci wzięło udział w turnusie integracyjnym. W 2017 roku z pomocy Centrum skorzystało 330 osób. Największą grupę uchodźców stanowią obywatele Federacji Rosyjskiej narodowości czeczeńskiej, a także Ukraińcy.  Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom zakończyło działalność z dniem 31 grudnia 2017 r.

 

Chcemy wykonywać naszą pracę jeszcze lepiej. Trafiać do kolejnych osób, doświadczonych przez los. Upomnieć się o ich poszanowanie, godność, należyte prawa i warunki do życia. Aby to się udało – prosimy o wpłaty 1 % podatku. Każdy grosz przekazany na Caritas Potrzebującym – zgodnie ze statutem – będzie przekazany naszym Podopiecznym. Każda osoba, która zgłosi się do siedziby Caritas Archidiecezji Białostockiej (ul. Warszawska 32 w Białymstoku) i zadeklaruje przekazanie 1 % podatku na rzecz Caritas Potrzebującym, może liczyć na bezpłatne wypełnienie PIT-u.

CARITAS POTRZEBUJĄCYM

KRS 0000 269 579

 

Wpłaty z 1 % podatku w 2017 roku wyniosły

135 064,47 zł

 

Pieniądze przyznaczyliśmy na:

– dopłatę do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mońkach,

– remont Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień METANOIA,

– dopłaty dla osób indywidualnych: do rehabilitacji, leków, diety specjalistycznej.

Caritas Archidiecezji Białostockiej działa od 27 lat , prowadzi 33 placówki. Jest organizacją charytatywną Kościoła katolickiego, której misją jest niesienie skutecznej pomocy potrzebującym i ubogim, w sposób systematyczny i doraźny, duchowy i materialny. Pomaga wszystkim, którzy tego potrzebują – bez względu na płeć, wiek,  wyznanie, pochodzenie, poglądy polityczne.

 

 

keyboard_arrow_up
Skip to content