Rusza rekrutacja do Studenckiego Pogotowia Lekcyjnego

Uniwersytet w Białymstoku rozpoczął kolejny nabór wolontariuszy w ramach akcji Studenckie Pogotowie Lekcyjne. Mogą się do niej zgłaszać studenci wszystkich białostockich uczelni, którzy chcą pomagać dzieciom w świetlicach socjoterapeutycznych.

Głównym celem inicjatywy jest z jednej strony pobudzenie społecznej aktywności i odpowiedzialności studentów, z drugiej – zapewnienie pomocy w odrabianiu lekcji podopiecznym kilkunastu świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych przez 2 organizacje charytatywne: Caritas oraz Eleos. Są to głównie placówki na terenie Białegostoku, ale w poszczególnych semestrach akcja realizowana była także w Supraślu, Kuźnicy Białostockiej i Wasilkowie. Od roku 2014/2015 do akcji włączyła się także świetlica PCK.

Do świetlic codziennie przychodzą dzieci i młodzież, które przy pracach domowych zwykle nie mogą liczyć na pomoc najbliższych. To uczniowie i uczennice szkół podstawowych (większość) i gimnazjalnych. Wielu z nich wychowuje się w rodzinach dysfunkcyjnych, głównie z problemem alkoholowym, albo w rodzinach niepełnych i ubogich.

Podczas swoich dyżurów w świetlicach studenci wspierają dzieci i młodzież w bieżącej edukacji, ale też – poprzez przykład własny – wzmacniają ich motywację do kształcenia, rozbudzają aspiracje do wiedzy. Dla wielu podopiecznych wolontariusze stali się wzorami do naśladowania. Studenci reprezentują różne kierunki studiów, dzięki czemu mogą zapewnić pomoc wszechstronną, z różnych przedmiotów, w tym tak ważne wsparcie w odrabianiu lekcji z języków obcych.

Akcja przynosi też ogromne pożytki uczestniczącym w niej żakom. Praca na rzecz dzieci to dla nich okazja do zdobycia bezcennych doświadczeń pedagogicznych, wzmocnienia kompetencji interpersonalnych i sprawdzenia się w kontakcie z innymi ludźmi. Niesienie pomocy potrzebującym daje satysfakcję, uczy empatii i wrażliwości na los innych. Dowodzi tego duża liczba studentów, którzy kontynuują udział w projekcie w kolejnych semestrach.

To będzie już szósty semestr pomagania – Studenckie Pogotowie Lekcyjne jest organizowane na Uniwersytecie w Białymstoku od marca 2013 roku. W każdym semestrze do udziału w akcji zgłasza się kilkadziesiąt osób. Do tej pory wolontariusze poświęcili dzieciom niemal 5 000 godzin swojego czasu.

Katarzyna Dziedzik
Uniwersytet w Białymstoku

keyboard_arrow_up
Skip to content