SĄSIEDZKA POMOC SENIOROM

Caritas Archidiecezji Białostockiej wychodzi na przeciw problemom, z którymi w czasie pandemii mierzą się Seniorzy. 

Zachęcamy do aktywnego zaangażowania w akcję pomocową „Kromka Chleba dla Sąsiada”. Wystarczy zgłosić chęć pomocy sąsiedzkiej Seniorom w swojej parafii. Dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej ks. Jerzy Sęczek skierował list do ks. Proboszczów, w którym prosi o zbadanie potrzeb wiernych, którzy są starsi lub samotni – być może potrzebują wyręczenia w zakupach lub zdobycia leków.  Bogatą wiedzę o takich osobach mają Parafialne Zespoły Caritas.

 

Poniżej treść listu Dyrektora CAB do Księży Proboszczów Archidiecezji Białostockiej:

 

„W ostatnich dniach, ze względu na zagrożenie koronawirusem i związane z nim zalecenia dotyczące zasad bezpieczeństwa, zapadła decyzja ze strony Caritas Polska o odwołaniu zbiórki żywności „Tak Pomagam”, zaplanowanej na 20 i 21 marca. Na trudności napotyka także przekazywanie żywności potrzebującym, które dotychczas odbywało się w parafiach.

Seniorzy są grupą społeczną szczególnie zagrożoną w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Jednym z problemów, z jakimi muszą się mierzyć, są trudności w zaopatrzeniu, zwłaszcza w żywność. Caritas Archidiecezji Białostockiej prosi o włączenie się do akcji „Kromka chleba dla sąsiada”, która pozwoli na objęcie pomocą żywnościową jak największej liczby potrzebujących. Prosimy o wsparcie osób w podeszłym wieku i położenie akcentu na pomoc sąsiedzką. Podyktowane to jest względami bezpieczeństwa i najlepszą wiedzą o sytuacji seniorów w parafii, jaką posiada Ks. Proboszcz i Parafialny Zespół Caritas.

Ponieważ Parafialny Zespół Caritas tworzą głównie seniorzy, należy pamiętać, aby pozostali oni w domach, a do akcji i uczestnictwa w PZC proszę zachęcać osoby młodsze, ale dorosłe.

Wszystkie materiały (plakaty i szczegółowe informacje) dostępne są na stronie http://www.caritas.pl/kromkachleba

 

keyboard_arrow_up
Skip to content