Środowiskowy Dom Samopomocy im. bł. ks. Michała Sopoćki jest placówką pobytu dziennego, funkcjonuje 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, posiada 45 miejsc. Ośrodek udziela wparcia społecznego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną lub chorych psychicznie nie wymagających leczenia szpitalnego bądź opieki stacjonarnej.

Celem działania ośrodka jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Placówka zlokalizowana jest na terenie parafii NMP Matki Kościoła w budynku dostosowanym do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi działania zgodne z zadaniami pomocy społecznej. Dąży do zapewnienia uczestnikom wsparcia społecznego, którego celem jest zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, oraz optymalne usamodzielnienie się i integracja społeczna.

Do zadań ŚDS należą:

  • zapewnienie opieki w formie dziennego pobytu, a tym samym odciążenie rodziny w sytuacjach gdy nie jest ona w stanie zapewnić opiekę,
  • organizowanie czasu pobytu z uwzględnieniem zainteresowań indywidualnych poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych,
  • umożliwienie rozwoju osobowościowego i kulturalnego uczestników,
  • realizacja działań mających na celu nabywanie i rozwijanie umiejętności wykonywania czynności dnia codziennego,
  • podejmowanie działań zmierzających do integracji uczestników ze środowiskiem lokalnym,
  • współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi – działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Placówka rozpoczęła swoją działalność w grudniu 2011 roku.

Galeria
IMG_20220429_204529
IMG_20220429_131528
IMG_8987
IMG_8989
WTZ_Mońki04
278775727_5179173652138254_6667537652340895177_n
keyboard_arrow_up
Skip to content