Świetlice dla dzieci

Białostocka Caritas prowadzi 2 specjalistyczne placówki wsparcia dziennego na terenie Białegostoku. Placówki te świadczą pomoc dzieciom wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju.

Zadaniem świetlic jest zapewnienie dzieciom i młodzieży

  • opieki wychowawczej,
  • tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce,
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
  • łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie oraz eliminowanie zaburzeń zachowania.

Dzieci kierowane są do placówki przez pedagogów szkolnych, nauczycieli, pracowników MOPR, kuratorów, a także z własnej woli lub woli rodziców.

Placówki współpracują z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, pedagogami szkolnymi, nauczycielami i innymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

Pracownicy świetlicy podejmują również współpracę z rodzicami dzieci. Podopieczni świetlic biorą udział w koloniach organizowanych przez Caritas.

Działalność świetlic jest współfinansowana ze środków Prezydenta miasta Białystok.

Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego – Świetlica „Promyk”

Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 13:00 – 18:00, natomiast w czasie wakacji i ferii zimowych w godzinach: 09:00 – 14:00. Placówka jest przystosowana do przyjęcia 20 osób. Są to głównie uczniowie szkół podstawowych.

Dzieci mają zapewniony codzienny posiłek, korzystają z różnych form zajęć dydaktycznych, integracyjnych, artystycznych, socjoterapeutycznych, rekreacyjno-sportowych.
Podstawą pracy są zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone dwa razy w tygodniu.

Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego – Świetlica „Stokrotka”

Świetlica funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-18:00. Posiada 15 miejsc. Świetlica jest placówką wsparcia dziennego, świadczącą pomoc dzieciom wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju, zamieszkujących dawny hotel „Iga”. Do świetlicy uczęszczają także dzieci z osiedla Dziesięciny co zwiększa szansę na integrację uczestników oraz wzajemne modelowanie zachowań.

Zajęcia w świetlicy obejmują: pomoc w lekcjach, zajęcia plastyczne i techniczne, treningi pamięci, zajęcia relaksacyjne, ruchowe oraz różne gry i zabawy.

Placówki wsparcia dziennego:

Caritas Archidiecezji Białostockiej prowadzi 1 placówkę wsparcia dziennego w Sokółce.

Jej zadaniem jest zapewnienie uczniom szkół podstawowych  zorganizowanej opieki wychowawczej w celu wszechstronnego rozwoju osobowości i przeciwdziałanie zachowaniom niewłaściwym. Podopieczni pochodzą z rodzin potrzebujących wsparcia.

Cele realizowane są poprzez:

  • zagospodarowanie uczniom czasu wolnego,
  • pomoc w odrabianiu lekcji, rozwijanie zainteresowań,
  • prowadzenie pracy wychowawczej ukierunkowanej na kształtowanie właściwej postawy społecznej i moralnej,
  • organizowanie warunków dla ich rozwoju,
  • wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z otoczeniem,
  • wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu.

Podopieczni świetlic korzystają też z dożywiania.

Placówka wsparcia dziennego “Pod aureolą św. Józefa” w Sokółce

ul. Jana Pawła II 5

16-100 Sokółka
swietlicasokolka@wp.pl

Placówka wsparcia dziennego “Pod aureolą św. Józefa” funkcjonuje przy parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sokółce od marca 2017 roku. Do placówki uczęszcza 15 dzieci w wieku od 7 do 14 lat z osiedla „Zielone”. Celem placówki jest zapewnienie przyjaznego miejsca do spotkań, zabaw oraz zajęć edukacyjnych, plastycznych, sportowych czy komputerowych. Dzieci otrzymują pomoc w odrabianiu lekcji oraz codzienny posiłek. Wychowawcy przykładają dużą wagę do rozwijania umiejętności społecznych, wzmocnienia poczucia własnej wartości, poprawy wyników w nauce, rozwijania zainteresowań. Dbają również o dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań i wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa. Zajęcia odbywają się 4 godziny przez 5 dni w tygodniu. Uroczyste otwarcie świetlicy miało miejsce 28 lutego 2017 roku, zajęcia ruszyły 1 marca. Świetlica w Sokółce jest siódmą Placówką Wsparcia Dziennego dla dzieci prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Białostockiej.

keyboard_arrow_up
Skip to content