Szansa dla osób długotrwale bezrobotnych

Caritas Archidiecezji Białostockiej rozpoczęła dwa projekty skierowane do osób długotrwale bezrobotnych: „CIS szansą dla gminy Juchnowiec Kościelny, Michałowo i Wasilków” oraz „CIS szansą dla gminy Supraśl i Czarna Białostocka”. Projekty są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

26 czerwca 2017 r. miała miejsce uroczysta inauguracja projektów i wręczenie pamiątkowych tabliczek przez Wicemarszałków Zarządu Województwa Podlaskiego – Annę Naszkiewicz i Macieja Żywno na ręce dyrekcji Caritas – ks. Adama Kozikowskiego i ks. Jerzego Sęczka.

Celem projektów jest podniesienie poziomu aktywności społeczno-zawodowej oraz reintegracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Pierwszy dotyczy mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny, Michałowo i Wasilków, gdzie szkolenia i warsztaty zawodowe odbywają się w jednej z dwóch grup: budowlano-ogrodniczej lub rękodzielniczej. Drugi projekt realizowany jest w gminie Supraśl i Czarna Białostocka, gdzie działają grupy: budowlano-porządkowa i gastronomiczno-spożywcza.

„Czuję radość i wdzięczność. To jest wyciągnięcie ręki dla człowieka zagubionego we współczesnym świecie. Dzięki tym funduszom możemy pomóc ludziom nieraz poturbowanym przez los, tym, którzy wypadli z rynku pracy i nie są w stanie sami wrócić” – powiedział ks. Adam Kozikowski, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Uczestnicy otrzymają wsparcie coachingowe, psychologiczne, poradnictwo zawodowe oraz pracę socjalną i szkolenia zawodowe. Dla każdego uczestnika zostanie wypracowana indywidualna ścieżka wsparcia, przy współpracy z doradcą zawodowym, psychologiem oraz instytucją pomocy społecznej. Poruszane zagadnienia dotyczyć będą powrotu na rynek pracy oraz zostanie opracowany indywidualny plan działania.

Program będzie realizowany w okresie od 01.02.2017 do 31.08.2018 r. z uwzględnieniem odmiennych potrzeb kobiet i mężczyzn, w oparciu o standardy zawarte w Ustawie o zatrudnieniu socjalnym. Udział w projektach jest bezpłatny. W sumie skorzysta z nich 56 osób (28 osób w każdym projekcie). Dofinansowanie wynosi ponad 640 tysięcy zł.

keyboard_arrow_up
Skip to content