Tydzień Miłosierdzia 2022 w Caritas Archidiecezji Białostockiej

Papież Franciszek powiedział 28 kwietnia 2022 r. do pielgrzymów z Polski: „Dziś miłosierdzie wymaga wielkiej «wyobraźni», wielkiej fantazji, ogromnej kreatywności, które uczynią z nas apostołów miłosierdzia, poetów miłosierdzia.” W Tygodniu Miłosierdzia Caritas Archidiecezji Białostockiej w swoich placówkach i w dodatkowych inicjatywach starała się podkreślić znaczenie Bożego miłosierdzia w życiu człowieka oraz przedstawić swoją codzienną działalność wypływającą z doświadczenia Bożej miłości.

Odbyło się spotkanie w wojewódzkim ośrodku zakwaterowania uchodźców przy ul. Transportowej w Białymstoku, prowadzonym przez Fundację Spe Salvi. Pomoc Caritas to 41 szt. (738kg) paczek z żywnością i artykułami pierwszej potrzeby. Paczki zostały przekazane przez J.E. Abpa Józefa Guzdka, Metropolitę Białostockiego. W czasie spotkania Ks. Abp Józef modlił się za obecnych Ukraińców i za ich ojczyznę o zwycięstwo i rychły pokój. Nawiązując do wydarzeń zbawczych Wielkiego Piątku i Wielkanocy, powiedział do zebranych: „Chcemy, jako naród, jako sąsiedzi pomóc Wam w niesieniu tego krzyża, otwierając nasze domy, otwierając nasze serca i dzieląc się tym, czym możemy. Tutaj jest Caritas, która pomaga Wam dźwigać ten krzyż. Życzę Wam, żebyście szczęśliwie i jak najszybciej wrócili do swojej ojczyzny Ukrainy. Wierzę i ufam gorąco, że Ukraina zmartwychwstanie!”

Caritas Archidiecezji Białostockiej w ramach akcji „Paczka dla Ukrainy” wysłała transport 20 ton (24 palety paczek) artykułów pierwszej potrzeby, które będą rozdzielane potrzebującym przez Caritas Ukraina i Caritas Spes. Na Ukrainę dotarł również mniejszy transport – BUS (czwarty od wybuchu wojny) podobnych artykułów na Ukrainę w okolice Białej Cerkwi (Rokytne, Stawiszcze, Tetyjów). Miłym akcentem było symboliczne przekazanie przez ks. Marka Rudzia, pochodzącego z archidiecezji białostockiej, pracującego w wyżej wymienionych parafiach, jako wyrazu wdzięczności, domowego chleba dla osób przebywających w noclegowniach Caritas w Białymstoku.

W Warsztatach Terapii Zajęciowej zwrócono uwagę na piękno budzącej się do życia przyrody, jako przejawu Bożej miłości. Intensywne prace w ogrodzie odbyły się w WTZ w Białymstoku. Natomiast WTZ w Mońkach gościł artystki z Ukrainy, które poprowadziły warsztaty z malowania akwarelami. Sztuka pozwala uczestniczyć w dziele Stwórcy! W Tygodniu Miłosierdzia uczymy się nowego spojrzenie na świat.

Papież Franciszek do pielgrzymów z Polski mówił m.in.: „Bardzo potrzebujemy dzisiaj poezji miłosierdzia. Miłosierdzie ma wiele twarzy, tyle, ilu jest poranionych i leżących na ziemi. Każdy nosi w sobie jakąś ranę, choć nie wszystkie są widoczne. Z serca błogosławię wasze dzieła miłosierdzia, także te realizowane osobiście, spontanicznie oraz w ukryty sposób – zaznaczył Papież. Błogosławię tych, którzy otwierają umysły i serca, którzy otwierają domy i zasoby dla chorych, osób starszych, bezrobotnych, bezdomnych, imigrantów, wszystkich ubogich, cierpiących i zepchniętych na margines, a także dla dzieci, które potrzebują domów i rodzin. W ten sposób, otwierając drzwi, otwierając wszystko, Kościół przybiera najbardziej ewangeliczne oblicze, oblicze Dobrego Samarytanina, który nie chce i nie może być obojętny.“

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za „poezję miłosierdzia”!

 

keyboard_arrow_up
Skip to content