VIII PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH

Środowiskowy Dom Samopomocy „Pogodni” Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza na

VIII Przegląd Małych From Teatralnych.

Czas: 11. listopada 2021 r.

Miejsce: Kino „TON” w Białymstoku

Przegląd Małych Form Teatralnych to wydarzenie, którego głównym celem jest wpierania aktywności osób z niepełnosprawnościami poprzez teatr.

„Naszym zadaniem jest umożliwienie osobom psychicznie chorym i z niepełnosprawnością intelektualną a także ich rodzinom, pełniejszej integracji społecznej oraz przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, pojawiających się w związku z wykluczeniem społecznym czy trudną sytuacją materialną.” – mówi kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „Pogodni” Krzysztof Urbańczyk

Przegląd ma za zadanie umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami zrealizowania ich potrzeb psychologicznych, artystycznych i obywatelskich.

„Świat jest teatrem…” to spotkanie w Kinie TON w Białymstoku dla około 100 osób z niepełnosprawnościami z dziewięciu placówek pomocowych z terenu województwa podlaskiego. Będzie to ósme cykliczne spotkanie podopiecznych WTZ, ŚDS czy DPS ze sztuką wraz z możliwością przedstawienia swoich umiejętności artystycznych na scenie. Zadaniem wydarzenia jest przede wszystkim integracja społeczna. Umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami kontaktu z kulturą oraz zaprezentowania swoich talentów na profesjonalnej scenie.

W ramach VIII Przeglądu Małych Form Teatralnych przewidujemy występy zespołów i solistów istniejących przy Warsztatach Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domach Samopomocy i Domach Pomocy Społecznej oraz ośrodkach wsparcia zgłoszonych do organizatora.

Do występów zakwalifikowane zostały wszystkie rodzaje zespołów teatralnych,  kabaretowych czy pantomimicznych. Przegląd w zamierzeniach ma łączyć w sobie funkcje edukacyjną dla osób z niepełnosprawnościami jak i integracyjną ze środowiskiem lokalnym.

 VIII PMFT

keyboard_arrow_up
Skip to content