Wakacyjna akcja Caritas

Caritas Archidiecezji Białostockiej po raz XXI organizuje letnie kolonie
swoim podopiecznym. Przebiegać one będą pod hasłem „Niezwykłe dni”. 13
lipca o godz. 10:00 wyjedzie pierwsza 60-osobowa grupa dzieci do
Augustowa. W tym roku odbędą się 3 turnusy w Augustowie z których
skorzysta 180 dzieci w wieku od 8 do 14 lat. Uczestnikami kolonii są
dzieci pochodzące z rodzin potrzebujących wsparcia.
W dużej mierze są to podopieczni placówek prowadzonych przez Caritas
Archidiecezji Białostockiej: świetlic dla dzieci, Rodzinnego Domu
Dziecka, młodzież objęta programem „Skrzydła” oraz dzieci z rodzin
korzystających ze wsparcia Parafialnych Zespołów Caritas.

Program kolonii obejmuje wycieczki po okolicy, rozwijanie zainteresowań
uczestników, dni tematyczne, zawody sportowe, konkursy plastyczne. Na
podopiecznych czeka wiele niespodzianek m.in. rejs statkiem, wizyta
Sanktuarium w Studzienicznej.

Do pracy w charakterze wychowawców podczas kolonii zaangażowani zostali
sprawdzeni, pełnoletni wolontariusze Caritas, mający ukończony kurs
wychowawcy kolonijnego, którzy nie tylko zadbają o bezpieczeństwo
uczestników i organizację ich czasu, ale też zapewnią im wsparcie oraz
swoją postawą dostarczą pozytywnych wzorców do naśladowania, promując
tym samym wolontariat wśród swoich podopiecznych.

Wakacyjna Akcja Caritas” to jedna z największych i najstarszych
inicjatyw prowadzonych przez Caritas. Dzięki niej kilkadziesiąt tysięcy
dzieci w Polsce może co roku korzystać z letniego wypoczynku. Kolonie
Caritas finansowane są przede wszystkim z Wigilijnego Dzieła Pomocy
Dzieciom, ale także dzięki wsparciu parafii, MOPR-u, Prezydenta Miasta
Białegostoku i darowizn osób indywidualnych. Każdego kto chce wesprzeć
akcję, zachęcamy do wpłat na konto Caritas: 66 1240 5211 1111 0000 4931
3527 z dopiskiem „Wakacyjna Akcja Caritas”.

keyboard_arrow_up
Skip to content