WARSZTATY CARITAS LAUDATO SI

2 lutego 2021 w parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Białymstoku odbyły się warsztaty „Laudato si” dla opiekunów i wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas, Szkolnych Kół Caritas oraz Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele 12 różnych placówek zainteresowanych realizacją projektów ekologicznych w swoich lokalnych społecznościach.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy i Eucharystii. Następnie po przywitaniu uczestnicy mogli lepiej się poznać i opowiedzieć kilka słów o sobie, swoich zespołach i parafiach.

Pierwszym prelegentem był animator krajowy Laudato si’ – br. Cordian Szwarc, który wprowadził uczestników w zagadnienia dotyczące dbania o środowisko naturalne, które opisuje w swojej encyklice Papież Franciszek. Przedstawił również nauczanie Kościoła Katolickiego nt. ekologii oraz odpowiedział na pytanie: czy katolik powinien zajmować się ekologią?

Po krótkiej przerwie na herbatę i owoce odbyła się kolejna część spotkania: wykład on-line poprowadzony przez p. Andrzeja Bidermana z Caritas Polska, który opowiedział o tym, jak przygotować dobry projekt ekologiczny. Przedstawił 8 obszarów tematycznych takich jak: podniesienie świadomości ekologicznej członków lokalnej wspólnoty; popularyzacja encykliki “Laudato si’ – w trosce o wspólny dom” i społecznej nauki Kościoła w obszarze ekologii; przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza; przeciwdziałanie marnowaniu żywności – odpowiedzialna konsumpcja; ochrona i przywracanie bioróżnorodności; przeciwdziałanie zmianom klimatu – ograniczenie lokalnej emisji CO2 i metanu; zmiana modelu konsumpcji – ekonomia dzielenia, ograniczenie konsumpcji, promowanie wielokrotnego wykorzystywania przedmiotów; ograniczanie marnowania wody, zwiększanie lokalnej retencji.

Następnie w swoim wystąpieniu animator diecezjalny Agata Papierz przedstawiła zagadnienia związane z konkursem grantowym. Uczestnicy warsztatów zadawali pytania, na które prelegentka odpowiadała wskazując na regulamin konkursu i wymogi formalne.

Po przerwie obiadowej odbyła się ostatnia już, warsztatowa część spotkania – praca w grupie nad nazwaniem i opisaniem problemu ekologicznego w naszym najbliższym otoczeniu, a następnie wyznaczeniem celu i planowanych działań projektowych (wraz z budżetem oraz harmonogramem działań).

Podsumowując spotkanie każdy z uczestników mógł podzielić się doświadczenie warsztatu: jak podobało mu się szkolenie i jak wpłynęło na jego myślenie i postrzeganie rzeczywistości w kontekście zagadnień ekologicznych poruszanych na warsztacie. Wielu uczestników dziękowało za wiedzę oraz deklarowało chęć wzięcia udziału w konkursie grantowym.

Więcej informacji o projekcie Caritas Laudato si: https://laudatosi.caritas.pl/

keyboard_arrow_up
Skip to content