Warsztaty Terapii Zajęciowej​

Warsztat Terapii Zajęciowej w Białymstoku jest placówką dziennego pobytu dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Terapia zajęciowa w Warsztacie odbywa się 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), w godz. od 7:00 do 14:00. Warsztat realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zgodnie z opracowanymi programami indywidualnej terapii, uwzględniającymi potrzeby i możliwości każdego uczestnika.

Działania rehabilitacyjne prowadzone są w warunkach warsztatowych: pracownia plastyczna, przyrodnicza, techniczna, gospodarstwa domowego, rehabilitacyjna, krawiecka i poligraficzno-komputerowa, jak też poza warsztatem (praktyki w zakładach pracy, zwiedzanie zakładów pracy, wyjścia do galerii, kina, wycieczki).

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mońkach jest placówką pobytu dziennego, otwartą od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30. Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w grupach pięcioosobowych w pracowniach terapeutycznych. Dodatkowo każdy z uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji i terapii. Prowadzone jest również wsparcie psychologiczne i terapia psychologiczno-socjologiczna oraz rehabilitacja lecznicza. Programy są okresowo oceniane, modyfikowane i doskonalone.

Warsztat współpracuje z rodzinami podopiecznych, oferując im pomoc w rozwiązywaniu spraw dotyczących zdrowia uczestników, a także pomoc przy rozwiązywaniu życiowych problemów rodziny, w tym również udziela informacji o możliwościach otrzymania pomocy finansowej.

Warsztat posiada 30 miejsc. W ramach rehabilitacji społecznej podopieczni biorą czynny udział w życiu kulturalnym, uczestnicząc m.in. w konkursach i prezentacjach, publicznych występach artystycznych, zabawach i imprezach okolicznościowych oraz spotkaniach integracyjnych.

Warsztat Terapii Zajęciowej współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi w imieniu i na rzecz osób niepełnosprawnych, publiczną administracją samorządową i państwową, oraz innymi Warsztatami Terapii Zajęciowej.

keyboard_arrow_up
Skip to content