Wizyta dyrektora Caritas Polska

Ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska odwiedził dziś placówki prowadzone przez Caritas Archidiecezji Białostockiej. Celem wizyty było zapoznanie się z dziełami i ośrodkami prowadzonymi przez naszą Caritas. Dyrektorowi CP towarzyszył ks. Adam Kozikowski i Michał Gaweł. Spotkanie zaczęło się od zwiedzenia Punktu Pomocy Samarytanin, gdzie każdego dnia kilkadziesiąt osób potrzebujących otrzymuje wsparcie w postaci paczek żywnościowych i odzieży.

Następnie dyrektorzy udali się do Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień Metanoia w gm. Czarna Białostocka, by zapoznać się w pracą terapeutów, problemami młodzieży, a także kłopotami ośrodka związanymi z koniecznością przeprowadzenia poważnych prac remontowych.

Kolejnym punktem programu było spotkanie z ks. Wojciechem Łazewskim, byłym dyrektorem Caritas Polska, a obecnie proboszczem parafii św. Kazimierza Królewicza, gdzie prężnie działa Parafialny Zespół Caritas, Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci, Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego oraz Klub Seniora.

Dyrektorzy złożyli również wizytę w Środowiskowym Domu Samopomocy skierowanym do osób niepełnosprawnych umysłowo, Dom Matki i Dziecka Nazaret w Supraślu oraz Noclegownię dla kobiet i Noclegownię dla mężczyzn. Nie zabrakło rozmów o prowadzonych akcjach i projektach, potrzebach oraz planach na przyszłość. Wizyta zakończyła się spotkaniem w Rodzinnym Domu Dziecka, gdzie przebywa obecnie siedmiu wychowanków.

keyboard_arrow_up
Skip to content