WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA ZACHODNIM BRZEGU

Na terytorium Autonomii Palestyńskiej żyje się trudno nawet osobom, które mają pracę i wsparcie najbliższych. Trwające napięcia na tle politycznym, ograniczony dostęp do towarów i usług, w tym opieki medycznej, szczególnie dają się we znaki osobom zmagającym z niepełnosprawnością. Z pomocą przychodzi im Caritas Polska.

W Palestynie ponad 90 tys. osób żyje z niepełnosprawnością, a niepełnosprawna młodzież stanowi około 4% populacji i jest jedną z najbardziej pokrzywdzonych grup społecznych. Brakuje instytucjonalnej pomocy ze strony państwa, a lokalne organizacje pozarządowe nie są w stanie sprostać wszystkim potrzebom. Do tego dochodzą powszechna „kultura wstydu” oraz dyskryminacja osób z niepełnosprawnościami na każdym poziomie społecznym, a także trudna sytuacja poszczególnych rodzin i ich ograniczone możliwości niesienia pomocy niepełnosprawnym. Dlatego tak ważna jest edukacja społeczeństwa palestyńskiego w zakresie integracji osób z niepełnosprawnościami.

Rehabilitacja i aktywizacja zawodowa

Caritas Polska jesienią tego roku rozpoczęła projekt wsparcia 7 ośrodków rehabilitacyjnych w regionie Betlejem. Jest on prowadzony dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i będzie realizowany do końca 2023 roku. W pierwszym z trzech modułów projektu, który potrwa do końca bieżącego roku, 3 ośrodki rehabilitacji środowiskowej w regionie Betlejem zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny oraz inne narzędzia, które mają wesprzeć osoby niepełnosprawne. Ambitnym celem całego projektu jest wsparcie rehabilitacji ok. 1700 podopiecznych 7 ośrodków oraz wprowadzenie na rynek pracy 40 niepełnosprawnych osób w wieku 18–35 lat, które mają podjąć aktywność zawodową w ramach własnej działalności lub w zakładach pracy. Osobom mogącym osiągnąć wysoki stopień samodzielności program ma pomóc pokonać barierę braku kapitału na start własnego biznesu czy też występujących po stronie pracodawców obaw związanych z zatrudnianiem niepełnosprawnych pracowników.

Na przekór stereotypom

Zmiana myślenia o osobach z niepełnosprawnościami i podejścia do nich to drugi ważny cel projektu. Pomóc ma tutaj seria spotkań z różnymi grupami społecznymi – władzami lokalnymi, sektorem prywatnym i lokalnymi instytucjami oraz studentami. Przekaz będzie inkluzywny – mówiący o trudnościach, jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami, o ich przezwyciężaniu i o wartości, jaką te osoby wnoszą w życie lokalnych społeczności. W budowaniu zasięgu akcji pomoże też  kampania w mediach społecznościowych, która trafi do szerszego grona odbiorów niż seria spotkań bezpośrednich.

Pomoc będzie realizowana przez wieloletniego partnera lokalnego w regionie – Caritas Jerozolima. Lokalna Caritas prowadziła w przeszłości podobne projekty we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, jest też w stałym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia, które może rekomendować realizację projektu lokalnym władzom, aby ułatwić współpracę na miejscu. Pierwsze tego typu projekty realizowane były we współpracy obu Caritas już w 2015 roku i dowiodły, że tylko kompleksowe działania przynoszą długotrwałe efekty dla osób z niepełnosprawnościami.

Tym razem wsparcie zostanie udzielone 7 ośrodkom w podmiejskich obszarach Betlejem. W kolejnych latach planowane są nie tylko doposażanie ośrodków, czy prowadzenie spotkań i szkoleń, ale także bezpośrednie wsparcie finansowe, a także produkcja sztuki teatralnej związanej z tematem niepełnosprawności oraz filmu dokumentalnego. Wartość pomocy udzielonej w pierwszym module to 1 mln złotych.

Projekt „Integralne wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Zachodnim Brzegu Autonomii Palestyńskiej” jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

www.polskapomoc.gov.pl

 

Źródło: Caritas Polska – https://caritas.pl/

keyboard_arrow_up
Skip to content