Z wizytą w Domu Pomocy Społecznej

Z okazji III Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych, młodzież i dzieci ze Świetlic „Promyk” i „Stokrotka” działających przy Caritas Archidiecezji Białostockiej, odwiedziły dzisiaj podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej.

Świętowanie rozpoczęliśmy od Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. Alfreda Romanowskiego, kapelana Domu. Swoją obecnością czas Eucharystii ubogaciła schola i ministranci z par. pw. Matki Kościoła w Białymstoku, którzy wybierają się na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony. W kazaniu ks. Alfred, przypomniał słowa Papieża Franciszka, skierowane zarówno do Dziadków i Osób Starszych, jak i dzieci i młodzieży, wskazał na ogromną wartość spotkania międzypokoleniowego oraz zetknięcia się spontaniczności z doświadczeniem życiowym.
Po Eucharystii udaliśmy się do świetlicy, gdzie miała miejsce dalsza część spotkania. Na początku Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, p. Jolanta Den, przywitała wszystkich zgromadzonych i złożyła podziękowania za możliwość wspólnego świętowania. Następnie dzieci i młodzież z wielką miłością i wzruszeniem złożyła życzenia podopiecznym Domu, podkreślając ogrom dobra jakie w ich życiu wnoszą Osoby Starsze. Młodzież wyjeżdżająca na Światowe Dni Młodzieży obiecała zabrać ze sobą wszystkie intencję, ale również poprosiła o modlitwę o owocnie spędzony czas w Lizbonie. Wręczone zostały wszystkim obecnym na spotkaniu laurki wykonane własnoręcznie przez podopiecznych Świetlic Caritas. Spotkanie przebiegało w atmosferze wzajemnej życzliwości, ciekawych rozmów i wspólnego śpiewania.

Składamy wyrazy podziękowania p. Jolancie Den, dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej, za możliwość wspólnego świętowania III Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych.
Ks. Alfredowi Romanowskiemu za zorganizowanie tego spotkania.
Dzieciom i młodzieży ze świetlic oraz z par. Matki Kościoła za obecność i okazany ogrom miłości.

keyboard_arrow_up
Skip to content