ZAPYTANIE OFERTOWE – PROJEKT „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – LOKALNY PROGRAM WSPARCIA RODZIN”

Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza do złożenia oferty w ramach projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” RPPD.07.02.02-20-0001/16 na zakup i dostawę do świetlic sprzętu sportowego.

Zapytanie ofertowe:  TUTAJ

Formularz ofertowy: TUTAJ

BAZA KONKURENCYJNOŚCI:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167140#

 

W zapytaniu omyłkowo został podany kod CPV: 37421000-5 Maty gimnastyczne, których beneficjent nie zamawia. Proszę o składanie ofert zgodnie z formularzem cenowym, będącym załącznikiem do zapytania ofertowego.
keyboard_arrow_up
Skip to content