ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

„Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.” (J1,8-9)

Jezus Chrystus, Syn Boży stał się jednym z nas.

Wyrażamy naszą wdzięczność za to, że dzięki Waszej modlitwie i wsparciu dzieł Caritas, wielu potrzebujących mogło doświadczyć bliskości Boga. Każdy przejaw ludzkiej życzliwości w dziełach miłosierdzia jest promieniowaniem Jego miłości.

Życzymy Wam, aby Słowo zamieszkało w Was, dało siłę do przezwyciężania lęków i patrzenia z nadzieją w nowy rok.

Ks. Jerzy Sęczek

Dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej

z pracownikami

keyboard_arrow_up
Skip to content